Konstantin Pätsist ilmus kaheköiteline suurteos

23.02.2018 | 14:47

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei ja Rahvusarhiiv esitlesid täna Pärnus Toomas Karjahärmi ja Ago Pajuri kirjutatud monograafiat Konstantin Pätsi eluloost. Kaheköiteline suurteos „Konstantin Päts. Poliitiline biograafia.“ annab tervikliku ja eripalgelistele allikatele tugineva ülevaate Eesti esimese valitsusjuhi ja presidendi elukäigust.

Raamatu autorid on tuntud ajaloolased, ajaloodoktorid Toomas Karjahärm ja Ago Pajur, kes tõdevad raamatu kokkuvõttes: „Konstantin Päts ei olnud ei ingel ega ilmeksimatu paavst, samuti mitte saatan ega riigireeturist Juudas, vaid inimene kõigi oma puuduste ja voorustega. Tavainimesest eristab teda vaid tohutu panus, mille ta andis Eesti riigi arengusse — seda nii heas kui halvas. Oma isikliku suhtumise kujundamine Pätsi ja tema tegevusse jääb mõistagi iga inimese enese asjaks, kuid üht eitada ei saa — Konstantin Päts oli mõjukas riigimees.“

Samuti leiavad autorid, et Konstantin Pätsi kui 20. sajandi Eesti ajaloo tuntuima riigimehe saatus oli ebatavaline ja vastuoluline. „Ühelt poolt oli tal õnn muuta tõelisuseks oma põlvkonna julgeim unistus iseolemisest ja omariiklusest, teiselt poolt aga näha kogu loodud riikliku ehitise kokkuvarisemist, Eesti riigi hävitamist võõra võimu poolt, kes kasutas teda kattevarjuna oma kuritegelike plaanide elluviimisel,“ lisasid autorid.

Monograafia anti välja Riigikantselei stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ toel ning avaldati Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas.

„Selle raamatu väljaandmine on austusavaldus Eesti kõige kuulsamale ja mõjukamale riigimehele ning väärikas kingitus Eestile tema 100. sünnipäeva puhul,“ sõnas riigisekretär Heiki Loot ning tunnustas Rahvusarhiivi hea koostöö eest raamatusarja väljaandmisel.

Varem on riigimeeste elulugude sarjas ilmunud Jüri Andi monograafia August Reist (2012) ja Indrek Paavle monograafia Otti Tiefist (2014). 2018. aasta lõpus on kavas esitleda Krista Aru kirjutatud raamatut Jaan Tõnissonist tema 150. sünniaastapäeva puhul.

Toomas Karjahärm ja Ago Pajur pälvisid Riigikantselei stipendiumi 2013. aastal.

Fotod Aron Urb: https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157666055113308