Koolid on huvitatud Euroopa Liidu õppest

21.03.2006 | 14:43

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
21. märts 2006

Uuringukeskuse Faktum-Ariko fookusgrupi uuringus tunnistasid nii õpetajad kui õpilased üle Eesti vajadust jätkata Euroopa Liidu alast õpetust integreerituna erinevatesse õppeainetesse.

Uuringus leitakse, et EL-i õpe ei tohiks olla vaid teoreetiline kursus liidu toimimise alustest; vaid sellele peaks lisama ka praktilise käsitluse, kuidas reaalse eluga EL-is võimalikult edukalt toime tulla.

Eraldi õppeainena ei peeta EL-i õpetust otstarbekaks. Euroopa Liidu õpet ei soovita korraldada ka mõne muu aine arvelt. Uuringus osalejad toetasid ideed võimaldada EL-i õpet huvilistele valikõppeainena kohustusliku programmi kõrval.

Veebruaris riigikantselei tellimusel toimunud uuringus osalesid 32 kooli õpetajad ja õpilased.

Täies mahus on uuring kättesaadav Riigikantselei veebilehel http://www.valitsus.ee/redirect/343

Lisainfo:
Riigikantselei EL teabetalitus
tel. 693 5729
www.riigikantselei.ee/euroopa