Kuulutati välja Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi riigihange

29.10.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 29. oktoobril 2001. a.Riigikantselei kuulutas välja riigihanke Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi väljatöötamiseks.

Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi väljatöötamise hange sisaldab infosüsteemi projekteerimist, selle toimimiseks vajaliku tarkvara, infosüsteemi kogu määratletud funktsionaalsuse realiseerimist, infosüsteemi seadistamist ning testimist töökeskkonnas, infosüsteemi haldusprotsessi spetsifikatsiooni ja infosüsteemi toimimiseks vajaliku riistavara spetsifikatsiooni koostamist, loodavatesse andmebaasidesse andmete ülekandmist seni eksisteerivatest andmebaasidest, kasutajate koolitamist ning kasutajajuhendite väljatöötamist ja tehtavate tööde teostamise jälgimist ja koordineerimist.

Riigi Teataja seadusesse tehtud muudatustest
annavad alates 1. juunist 2002 igaühele tasuta võimaluse saada igal ajahetkel täpne ülevaade kehtivatest seadustest, valitsuse määrustest ja korraldustest. Ametlik internetiversioon hakkab pärast seaduse jõustumist omama võrdset jõudu paberkandjal Riigi Teatajas avaldatud tekstidega. Õigusaktide tekstid avaldatakse edaspidi elektroonselt terviklikul kujul. Seni avaldatakse õigusaktidesse tehtud muudatused iseseisvalt.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16. novembril kell 14.


Lähem info Riiklikust Riigihangete Registrist aadressil http://www.rha.gov.ee/ , tel 693 5860, e-post: kairi@eik.eeLugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832