Loomisel on uus Euroopa Liidu infopunktide võrgustik

02.02.2005 | 10:02

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
2. veebruar 2005

Riigikantselei kuulutas täna Euroopa Komisjoni nimel välja avaliku konkursi Euroopa Liidu infopunkte haldavate organisatsioonide leidmiseks.

Taotlejate hulgast valib Riigikantselei EL teabetalitus välja need asutused ja organisatsioonid, kes hakkavad saama tegevustoetust ja tehnilist abi ühisnimetuse EUROPE DIRECT all tegutsevate infopunktide haldamiseks. Infopunktide ülesanne on anda kodanikele nii maapiirkondades kui linnades teavet Euroopa Liidu institutsioonide, seadusandluse, poliitikate, programmide ja rahastamisvõimaluste kohta.

Euroopa Komisjoni tegevustoetus üheks aastaks on vahemikus 12 000 – 24 000 eurot iga infopunkti kohta, tingimusel, et sellega kaasneb taotlejapoolne kaasfinantseering vähemalt 50 % ulatuses. Eestile määratud toetuste kogusumma on 96 000 eurot ehk ligi 1,5 miljonit krooni aastas. Taotluse esitamise tähtaeg on 4. märts.

Lähemalt võib konkursi tingimustega tutvuda riigikantselei koduleheküljel aadressil http://www.riigikantselei.ee/?id=5410

Lugupidamisega
Eve Paavel
EL teabetalitus
693 5952