Maavanemate ametikohtadele on tänaseks tulnud 39 kandideerimisavaldust

05.05.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
5. mai 2004

Tänaseks on Riigikantseleisse jõudnud 39 maavanema ametikohale kandideerimise avaldust. Kaks avaldust on tulnud Hiiu maavanema ametikohale, viis Ida-Viru, kolm Järva, viis Lääne-Viru, seitse Põlva, kaks Pärnu, kaks Rapla, neli Saare, neli Tartu, kaks Valga, üks Viljandi ja kaks Jõgeva maavanema kohale.

Konkursil võetakse arvesse hiljemalt tänase kuupäevaga postitatud avaldused, seega võib saabunud kandideerimisavalduste arv veel järgnevatel päevadel kasvada.

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi 12 maavanema ametikoha täitmiseks 20. aprillil. Valitsuse poolt maavanemakandidaatide hindamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni esimene koosolek on 12. mail. Konkursil osalevate kandidaatide nimesid ega isikuandmeid komisjon lähtudes avaliku teabe seadusest ei avalda. Kava kohaselt esitab komisjon nõuetele vastavad maavanemakandidaadid regionaalministrile 21. maiks.

Regionaalminister valib asjatundjate komisjoni esitatud kandidaatide seast välja isiku, keda ta tutvustab maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ning kuulab ära üldkoosoleku arvamuse. Seejärel esitab regionaalminister maavanemakandidaadi ametisse nimetamiseks Vabariigi Valitsusele, lisades maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosoleku arvamuse.

Lisainfo:
Anu Vaabel
Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna nõunik
Tel. 693 5921 anu.vaabel@riigikantselei.ee

Ametlik konkursiteade http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=525786&ses=a839c756b0516c437c1d7fdebe127e8f

Lugupidamisega,
Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5951 sten.hansson@riigikantselei.ee