Maavanemate ametikohtadele on tulnud 47 kandideerimisavaldust

10.05.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
10. mai 2004

Tänaseks on Riigikantseleisse jõudnud 47 maavanema ametikohale kandideerimise avaldust. Kaks avaldust on tulnud Hiiu maavanema ametikohale, viis Ida-Viru, kolm Järva, viis Lääne-Viru, üheksa Põlva, kaks Pärnu, viis Rapla, viis Saare, neli Tartu, kolm Valga, üks Viljandi ja kolm Jõgeva maavanema kohale.

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi 12 maavanema ametikoha täitmiseks 20. aprillil. Konkursil võetakse arvesse hiljemalt 5. mai kuupäevaga postitatud avaldused. Valitsuse poolt maavanemakandidaatide hindamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni esimene koosolek on 12. mail. Konkursil osalevate kandidaatide nimesid ega isikuandmeid komisjon lähtudes avaliku teabe seadusest ei avalda. Kava kohaselt esitab komisjon nõuetele vastavad maavanemakandidaadid regionaalministrile 21. maiks.

Regionaalminister valib asjatundjate komisjoni esitatud kandidaatide seast välja isiku, keda ta tutvustab maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ning kuulab ära üldkoosoleku arvamuse. Seejärel esitab regionaalminister maavanemakandidaadi ametisse nimetamiseks Vabariigi Valitsusele, lisades maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosoleku arvamuse.

Lisainfo:
Anu Vaabel
Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna nõunik
Tel. 693 5921 anu.vaabel@riigikantselei.ee

Ametlik konkursiteade http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=525786

Lugupidamisega,
Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5951 sten.hansson@riigikantselei.ee