Märgukirjade autorid avalikuks

27.01.2010 | 10:09

Uudis
    • Jaga

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) tegi eelmisel nädalal ettekirjutuse, milles kohustab Riigikantseleid väljastama Eesti Ekspressile 2004. aastal peaministrile kirja saatnud eraisiku nime.

Möödunud aasta septembris esitas Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter Riigikantseleile teabenõude, milles soovis tutvuda ühe eraisiku kirjaga peaministrile. Riigikantselei kuulas ära kirja autori arvamuse, kes vastas, et ta ei soovi isikuandmete edastamist ajakirjanikule, kuna ei soovi ega aktsepteeri nende sattumist ajakirjandusse. Riigikantselei väljastas Ekspressile kirja, millelt oli eemaldatud selle saatja nimi.

Ekspress nõudis kirja väljastamist koos isiku nimega. Riigikantselei jäi seisukohale, et pöördumise ja selle autori ajakirjanduses ja Internetis avaldamise puhul oleks tegu andmesubjekti eraelu puutumatuse olulise kahjustamisega ega väljastanud nime.

Ekspress pöördus vaidega AKI poole, kes leidis, et tegu on märgukirjaga, millega kirja autor annab avaliku võimu kandjale teavet või teeb ettepanekuid töö korraldamiseks või valdkonna arenguks. Märgukiri on oma sõnumiga osake väitlusest ühiskonna elu korraldamise kohta, mille sisu kõrval võib olla oluline ka sõnumi autori isik.

AKI hinnangul käsitleb vaidlusalune kiri üldist ühiskonnaelu küsimust ja selle sisu ei puuduta ühegi isiku eraelu ning seega ei saa nime väljastamine oluliselt kahjustada kirja autori eraelu puutumatust.

Riigikantselei tõdeb, et Andmekaitse Inspektsiooni otsused võivad minna vastuollu üksikisiku arusaamade ja ootustega. Pettumuse vältimiseks peame vajalikuks laiemalt teadvustada, et märgukirjade autorite nimed kuuluvad edaspidi avaldamisele, vaatamata nende autorite seisukohtadele. Andmekaitse Inspektsiooni otsuse järgi kehtib see ka varasemate märgukirjade kohta.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee