Märtsis kodakondsuse taotlejaid kaks korda rohkem

08.04.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti teatel taotles märtsis naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsust 826 inimest. Varasematel kuudel on taotlusi esitatud keskmiselt 400.

"Ilmselt oleme suutnud ükskõiksuse, umbusu ja infosulu barjäärist läbi murda,” ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, kommenteerides Eesti kodakondsuse taotlejate arvu hüppelist tõusu.

Minister tõi esile kooliõpilaste elava registreerumise seaduste tundmise eksamile pärast seda, kui informatsioon eksami tegemise võimalustest, nagu ka nõustamismaterjalid eksamiks ettevalmistamiseks, suunati vahetult koolidele.

Märtsis 10 koolis pilootprojektina toimunud eksamid andsid väga häid tulemusi, eksami sooritas edukalt 91 % eksamile registreerunuist. Sügiseks kavandatud järgmise aktsiooniga loodab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus hõlmata kõik esimesest lainest kõrvale jäänud koolid. Samas jätkab Rahvastikuministri büroo infomaterjalide levitamist kodakondsuse taotlemise tingimuste, keeleõppe ja vajalike eksamite sooritamise võimaluste ning Eesti ja Euroopa Liidu kodakondsuse seotuse kohta.

Lisainfo:
Aarne Veedla
Rahvastikuministri nõunik
5164744
6935786