Muutub Ametlike Teadaannete avaldamise kord

01.12.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 1. detsembril 2000. a. Alates 1. jaanuarist 2001. a. on ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded väljaandja ajaleht Äripäev (Äripäeva Kirjastuse AS).

Vastavalt Riigi Teataja seadusele kuulutas riigisekretär välja riigihanke Ametlike Teadaannete avaldamiseks, mille võitis Äripäev. Äripäev hakkab Ametlikke Teadaandeid avaldama alates 1. jaanuarist 2001. a. Äripäeva Kirjastuse AS-i kontaktandmed Ametlike Teadaannete avaldamiseks on järgmised:

Telefon: 051 16 736, projektijuht Tiit Elner
056 986 180, andmetöötleja Katrin Kääramees
Faks: 0 661 83 91 (alates 15.12.2000)
E-post:
katrink@mbp.ee (andmetöötleja)
tiite@mbp.ee (projektijuht)
URL:
http://teated.aripaev.ee  (alates 15.12.2000)

Riigi Teataja seaduse § 241 järgi esitatakse teadaanne avaldamiseks kindlasti ka väljaandja (Äripäeva Kirjastuse AS) poolt antud juhiste kohaselt elektroonilisel kujul ning koos riigilõivu maksmist tõendava kviitungiga. Äripäeva Kirjastuse AS võtab detsembri esimesel poolel ühendust kõigi 2000. a. jooksul teadaandeid esitanud asutustega, et tutvustada täpsemalt teadaannete vastuvõtmise korda, samuti pannakse see info detsembri alguses võrgulehele.

Avaldamiseks esitatud teadaande õigsuse ning paberkandjal ja elektroonilisel kujul esitatud teadaande samasuse eest vastutab teadaande esitaja.

2001. aasta 1. jaanuarist jõustub riigilõivuseaduse täiendus, mille kohaselt tuleb teadaande avaldamise eest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded tasuda teadaande esitaja poolt riigilõivu 100 krooni (§ 1942). Seega, alates uuest aastast on tasulised kõik avaldamiseks esitatavad teadaanded, mitte vaid osa teadaannetest, nagu varem. Samas on märgatavalt (-50 %) odavnenud seniste tasuliste teadaannete (seni 200 kr + käibemaks) hind.

Ametlikud Teadaanded lisatakse Äripäeva tellijatele. Tellitud ajalehele lisatud Ametlike Teadaannete eest ei võeta lisatasu, samuti ei võeta lisatasu üksikmüüki pandud ajalehele lisatud Ametlike Teadaannete eest.

Ajalehest eraldi tellitava Ametlike Teadaannete aastatellimuse hind on 400 krooni (käibemaksu 0% määr). Ajalehest eraldi üksikmüügis oleva Ametlike Teadaannete üksiknumbri hind on 11 krooni ja 80 senti (sh käibemaks 18%). Äripäev teeb Ametlikud Teadaanded kättesaadavaks ka Interneti teel.
Ametlike Teadaannete kättesaadavuse tagamiseks varustatakse valla- ja linnavalitsusi, Eesti Rahvusraamatukogu ja rahvaraamatukogusid ametliku väljaandega Ametlikud Teadaanded tasuta.

Eraldi rõhutamist vajab Riigi Teataja seadusesse avaldamiskoha üldnormina sisse viidud § 491, mille kohaselt teadaanded, mille avaldamine Riigi Teataja Lisas on ette nähtud varasema seadusega (st. seadusega, mis on jõustunud enne 12. juulit 2000), kuid mis ei sisaldu Riigi Teataja seaduse § 2 või § 3 lõikes 1 esitatud loetelus, avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832