NATO peakorteris toimus riiklike julgeolekunõunike kohtumine

07.10.2021 | 15:59

7. oktoobril osales julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi poolt kokku kutsutud kohtumisel NATO peakorteris. Kohtumisel seadsid riiklikud julgeolekunõunikud suunda 2022. aasta juunis toimuvale NATO tippkohtumisele Madridis, kus võetakse vastu uus NATO strateegiline kontseptsioon.
    • Jaga

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas juunis 2021 toimunud tippkohtumisel NATO liidrite poolt kokku lepitut: NATO on jätkuvalt unikaalseks, hädavajalikuks ja asendamatuks transatlantiliseks foorumiks konsultatsioonide ja ühiste tegevuste jaoks kõigis individuaalsetes ja kollektiivset julgeolekut puudutavates küsimustes. 

„NATO liidrid lubasid juunis muuhulgas ka laiendada ja süvendada konsultatsioone läbi sagedasemate kõrgetasemeliste kohtumiste,“ ütles Jens Stoltenberg. „Tänane riiklike julgeolekunõunike kohtumine on samm selles suunas,“ lisas ta. 

NATO on ühtne nii konventsionaalsete ohtude kui uute väljakutsete suhtes. „Euro-Atlandi ülene ühtsus ning Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolu Euroopas tagab Euroopa ja Eesti julgeoleku“ ütles kohtumist kommenteerides riigikantselei julgeoleku ja riigikatise koordinatsioonidirektor Indrek Sirp. Kuni 2022 suveni arendavad NATO liitlased välja järgmist kümnendit kujundava strateegilise kontseptsiooni. „On oluline, et NATO strateegiline kontseptsiooni põhineb NATO ühistel väärtustel, lähtub realistlikust hinnangust julgeolekukeskkonnale ja tähtsustab kollektiivkaitset NATO keskse ülesandena, “ lisas Sirp.

Diana Lorents

Kommunikatsiooninõunik