Noored esitasid visiooni Euroopa tulevikust

17.07.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Brüsselis 9. - 12. juulini toimunud noortekonvendi kokkusaamisel arutasid liikmes- ja kandidaatriikide noored Euroopa Liidu tuleviku visioone.

Noortekonvendi avaistungil kutsus tulevikukonvendi president Valéry Giscard d'Estaing osalejaid esitama oma nägemust Euroopast 20 aasta pärast. Euroopa Parlamendi üks noorimaid liikmeid Helle Thorning-Schmidt palus noortel Tulevikukonventi mitte imiteerida, vaid olla innovaatiline ning teha ettepanekuid, mida konvendil ei oleks võimalik eirata.

Töö tulemusena võeti enamushääletusel vastu lõppdokument, mille noortekonvendi president esitas 12. juulil tulevikukonvendi istungile. Noortekonvendi liikme Nele Ruubeli sõnul ei ole lõppdokument mitte konsensus- vaid pigem kompromisstekst, mis annab piisavalt alust edasisteks mõttevahetusteks.

Ambitsioonikas dokument kutsub üles suurendama Euroopa Liidu pädevust välis- ja julgeolekupoliitikas, andma Euroopa Parlamendile õiguse kaasotsustamiseks kõikides poliitikavaldkondades. Tehakse ettepanek muuta Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Parlamendi teiseks kojaks ja usutakse, et Euroopa Parlament peaks edaspidi asuma ainult Brüsselis. Lisaks soovitatakse kaotada liikmesriikide vetoõigus ning piiritleda selgelt Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevused. Tulevikukonvendi töö tulemuste heakskiitmine peaks toimuma üle-euroopalisel rahvahääletusel, et kõigil kodanikel oleks võimalus Euroopa tuleviku kujundamisel kaasa rääkida.

Valitsuse asendusesindaja Tulevikukonvendis Henrik Hololei sõnul andis noortekonvent noortele eelkõige kogemusi Euroopa poliitika kujundamise viisist, kuna otsuse tegemine 28 riigi esindajate osavõtul on paratamatult keerulisem kui tavapärane siseriiklik protsess. Hololei arvates said Eesti noored riigi esindamisega hästi hakkama osaledes aktiivselt noortekonvendi töös.

Euroopa noored avaldasid lootust, et enne Tulevikukonvendi töö lõppkokkuvõtete tegemist kutsutakse noortekonvent uuesti kokku.

Kokku osales noortekonvendi töös 210 noort vanuses 18-25 eluaastat. Iga riiki esindas 6 liiget, lisaks Euroopa Parlamendi, Nõukogu, tulevikukonvendi presidendi ja asepresidentide poolt nimetatud esindajad. Eestit esindasid noortekonvendis Nele Ruubel Majandusministeeriumist, Heddi Lutterus Haridusministeeriumist, Mikk Tamme Eesti Õpilasomavalitsuste Liidust, Rait Talvik Eesti Üliõpilaskondade Liidust, Kristi Hakkaja Eesti Väitlusseltsist ja Kairi Õun Tallinna Tehnikaülikoolist.

Lisainformatsioon:
http://www.youth-convention.net/

Heddi Lutterus, Haridusministeerium, 052 14 261, heddi.lutterus@hm.ee
Nele Ruubel, Majandusministeerium, 052 11 497, nruubel@mineco.ee
Mikk Tamme, Eesti Õpilasomavalitsuste Liit, 055 31 133, mikk@escu.ee
Rait Talvik, Eesti Üliõpilaskondade Liit, 056 495 530, rait@eyl.ee
Kristi Hakkaja, Eesti Väitlusselts, 050 94 282, hakkaja@ut.ee
Kairi Õun, Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilasesindus, 050 98 138, kairioun@yahoo.com

Gert Antsu
Eurointegratsiooni büroo
0 693 5224
gert.antsu@rk.ee