Nutikas keskkonnajuhtimine hoiab loodust ja säästab raha

21.02.2012 | 22:21

Uudis
    • Jaga

Tallinn Stenbocki maja, 21. veebruar 2012 – Vabariigi Valitsuse juures tegutseva säästva arengu komisjoni egiidi all arutlesid eksperdid , kuidas keskkonnasõbralikud riigihanked, ökomärgiste kasutamine ja teised keskkonnajuhtimise vahendid aitavad sääta loodusressurse ning paremini saavutada valitsuse eesmärke.

Täna pärastlõunal Tallinnas hotelli Clarion Euroopa kogunenud spetsialistid tõdesid, et keskkonnajuhtimisest saadavat kasu ei osata sageli veel mõista või tehakse seda liiga kitsalt. Samuti ei ole valdav arusaam säästlikkust tootmistest ja rohemajandusest laiemalt kui ühest konkurentsivõime tagajast lähitulevikus.

Ekspertide hinnangul seisneb olulisim küsimus tavakasutaja teadlikkuses ning eriti oluliseks peeti vajadust jätkata keskkonnateadlikkust tõstvate kampaaniatega, mis kokkuvõttes peaks väljenduma inimeste nõudlikkuses erinevate toodete ja teenuste tarbimisel. Ressursisäästlike ja innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt ettevõtetes ning keskkonnahoidlike toodete arendamine ergutab konkurentsi ja tõstab oluliselt Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, olles nii otseselt aluseks säästlikule majanduskasvule ja uute majanduslike võimaluste tekkele.

Terviklahenduste toetamine on oluline ka erinevate energiasäästuprojektide elluviimisel. Kuna taastuvenergial ning nutikatel lahendustel põhinevate ettevõtmiste tasuvusaeg on praegu veel suhteliselt pikk, tuleb nende hindamisel arvestada ka teisi kaasnevaid positiivseid mõjusid inimeste tervisele ja elukeskkonnale.

Üheks Eesti edukaks projektiks on korterelamute energiasäästu investeeringute elluviimine, mis on ainulaadne kogemus kogu Euroopa Liidus. Tänaseks on nii era- kui riigisektori koostöös renoveeritud ligi miljon ruutmeetrit elamispinda, mis tähendab 30 tuhandele inimesele varasemaga võrreldes paremat ja mugavamat kodu.

Lisainfot riigikantselei juures tegutseva säästva arengu komisjoni tegemistest:
http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon