OECD esitleb raportit Eesti ja Soome riigivalitsemise korraldusest

26.02.2015 | 16:22

Uudis
    • Jaga

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) esitleb homme kell 10 Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6)  Eesti ja Soome kohta valminud ühisraportit riigivalitsemise korraldusest ja piiriüleste e-teenuste arendamisest.

Ühisanalüüs on OECD praktikas esmakordne ja seega ainulaadne. Samuti on tegu OECD esimese raportiga digitaalse valitsemise ja piiriüleste teenuste valdkonnas. Seni on e-valitsemist käsitletud peamiselt siseriiklikust vaatest. Raporti koostamisel kasutati nii ühisarutelusid kui ka teiste OECD liikmesriikide kogemusi Eesti ja Soome olukorra hindamiseks. Raporti koostamist Eestis korraldas riigikantselei strateegiabüroo.

Raport toetub Soome (2010) ja Eesti (2011) kohta varem koostatud OECD analüüsidele (vt ka https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/oecd-riigivalitsemise-raport). Neist järeldus, et mõlemal riigil on omad tugevused ja nõrkused muidu suhteliselt sarnase institutsionaalse ülesehitusega riigikorralduses. Eestile on kasulik Soome kogemus valitsuse üldise toimimise alal, Soomele meie kogemus e-teenuste ja vastava taristu ülesehitamise alal. IKT valdkond on mõlema riigi jaoks lisaks prioriteetne omavaheliste piirideüleste e-teenuste potentsiaali tõttu, millest võidaksid mõlema riigi kodanikud ja ettevõtted. Ühised piiriülesed e-teenused oleksid ka eeskujuks üle-Euroopalise digitaristu arendamisel.

Esitlusel osalevad peaminister Taavi Rõivas ja OECD asepeasekretär, Soome endine peaminister Mari Kiviniemi.

Raporti tulemusi esitlevad OECD eksperdid Stephane Jakobzone (riigivalitsemine) ja Barbara Ubaldi (e-valitsemine). Edasistest sammudest räägivad riigisekretär Heiki Loot ja riigikantselei strateegiadirektor Margus Sarapuu.

Esitlus toimub inglise keeles ja seda on võimalik jälgida ka valitsuse veebis https://valitsus.ee/et/pressikonverentsid.

Head ajakirjanikud! Lisainfot ja osalemisest teatada saab telefonil 53 0304 53 ja kristiina.tiimus@riigikantselei.ee.