Õigusaktide terviktekstid saavad tasuta kättesaadavaks

17.10.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 17. oktoobril 2000. a. Täna valitsuse heakskiidu saanud ning Riigikogusse saadetud seaduseelnõu kohaselt muutuvad õigusaktide terviktekstid interneti vahendusel tasuta kättesaadavaks. Kavandatud muudatused annavad igaühele tasuta võimaluse saada igal ajahetkel täpne ülevaade kehtivatest seadustest, valitsuse määrustest ja korraldustest. Ametlik internetiversioon omab võrdset jõudu paberkandjal Riigi Teatajas avaldatud tekstidega. Õigusaktide tekstid avaldatakse edaspidi terviklikul kujul. Seni avaldatakse õigusaktidesse tehtud muudatused iseseisvalt.

Õigusaktide elektroonse registri pidaja leitakse avaliku konkursi korras. Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei koostöös ette valmistatud ja valitsuses heaks kiidetud "Riigi Teataja seaduse" ja "Andmekogude seaduse" muutmise seaduse eelnõu kohaselt hakatakse elektroonses Riigi Teatajas avaldama nii õigusaktide ja muude dokumentide algtekste kui ka põhiliste õigusaktide terviktekste, mis saavad elektroonses Riigi Teatajas olema kättesaadavad iga ajahetke autentse seisuga. Elektroonses Riigi Teatajas avaldatud tekstid hakkavad omama võrdset jõudu paberkandjal avaldatutega. Seni avaldatakse õigusaktide ametlikke tekste vaid paberkandjal. Käesoleval ajal elektroonsel kujul avaldatavad tekstid ei ole käsitletavad ametliku andmebaasina. Kavandatud muudatused lähtuvad valitsusliidu koalitsioonilepingus sätestatud avaliku halduse Tiigrihüppe põhimõtetest.

Elektroonilise Riigi Teataja vastutav töötleja on eelnõu kohaselt Riigikantselei. Volitatud töötleja on kavandatud leida valiku konkursi kaudu. Eelnõu kohaselt võetakse elektrooniline Riigi Teataja kasutusele 1. juunil 2002.

Eelnõu ja selle seletuskirjaga saab tutvuda Justiitsministeeriumi koduleheküljel www.just.ee  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832