Oodatakse osalejaid riigiasutuste koostöökonkursile

07.08.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas
7. augustil 2003. a.

Riigikantselei poolt välja kuulutatud konkursile "Riigiasutuste koostööprojekt 2003" saab registreeruda kuni 29. augustini. Konkursi võitjad tehakse teatavaks 18.-19. septembril 2003 Tartus toimuval riigiametnike foorumil.

Konkursile on oodatud kõik koostööprojektid, milles osales vähemalt kaks riigiasutust ning mis viidi läbi või millega alustati alates 2002. aasta septembrist. Projekti võivad olla kaasatud ka kohaliku omavalitsuse asutused ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonid. Projekti võib konkursile esitada projektis osalenud riigiasutus.

Ettepanekuid konkursil osalemiseks koos projekti lühikirjeldusega ootame nii elektroonilisel kujul (viire.rannasoo@riigikantselei.ee) kui paberkandjal aadressil Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 TALLINN. Täiendavat informatsiooni ja konkursil osalemise vormi saab Riigikantselei koduleheküljelt http://www.riigikantselei.ee/index.html?id=1461 ning avaliku teenistuse ja personaliosakonnast telefonil 693 5820.

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728