Ootame tööle seirenõunikku

26.08.2021 | 10:58

Pakume võimalust teha huvitavat ja vastutusrikast tööd ning panustada Eesti jaoks olulisse valdkonda.
Nõuniku ülesanne on tagada riigi strateegilise tasandi otsustajatele riigiülene ja terviklik olukorrateadlikkus seitse päeva nädalas ööpäev läbi.
  • Jaga

Healt kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust
 • eesti keele oskust C1-tasemel ja inglise keele oskust vähemalt B1-tasemel
 • väga head koostöövõimet ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust
 • väga head arvutikasutamise oskust
 • analüütilise mõtlemise oskust
 • algatus- ja töövõimet pingeolukorras
 • täpsust ja kohusetundlikkust

Kasuks tuleb:

 • töökogemus julgeoleku või riigikaitsega seotud valdkonnas
 • head teadmised julgeolekupoliitikast, riigikaitse valdkonnast ning riigi toimimispõhimõtetest
 • täiendav keeleoskus (vene, soome, saksa või prantsuse keel)

Tegemist on graafikujärgse vahetustega tööga (töö nii päeval, öösel kui ka nädalavahetustel).
Ametikoht eeldab riigisaladuse luba või valmisolekut seda taotleda.
Tagame arengu- ja koolitusvõimalused, professionaalse meeskonna, head töötingimused ning konkurentsivõimelise palga. 
Võimalus on täita ametikoht ka tähtajalise üleviimise (rotatsiooni) korras.
Tegemist on ajutise ametikohaga, mis on hetkel planeeritud täita üheks aastaks. Heale kandidaadile võivad avaneda ka edasised karjäärivõimalused.

Lisainfo ja kandideerimisavalduse esitamine siin

Diana Lorents

Kommunikatsiooninõunik