Otsedemokraatiaportaal TOM saab kolmeaastaseks

18.06.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 18. juuni 2004 Riigi- ja erasektori ning mittetulundusühingute esindajad ja eksperdid arutasid täna riigikantseleis võimalusi valitsuse otsedemokraatiaportaali Täna Otsustan Mina (TOM) edasiseks arenguks. E-Riigi Akadeemia Sihtasutusega koostöös toimunud ümarlaual osalejad tähistasid ühtlasi ka portaali kolmandat aastapäeva.

Ümarlaua avanud riigisekretär Heiki Loot ütles, et Eesti initsiatiivi e-valitsemise ja osalusdemokraatia juurutamisel on mujal maailmas kõrgelt hinnatud, sest senini on Eesti üks vähestest riikidest, kus Internetti püütakse kasutada kodanike ja valitsuse vahelise diskussiooni algatamiseks.

“2003 aasta ÜRO E-riigi raport paigutas meie e-demokraatia arengu maailmas kõrgele 4. kohale, kuid selleks et tipus püsida, tuleb tõsiselt tööd teha, mitte jääda oma edu nautima,” lisas Ivar Tallo.

Ümarlaual osalejad leidsid, et kodanike ja valitsuse suhtlust – kaasamist - ning portaali arengut tuleb ka edaspidi soodustada. Riigikantselei esindajate sõnul on lõppemas arendustööd, mille tulemusena paraneb TOMi funktsionaalsus, võetakse kasutusele ID-kaardi põhine kasutajate registreerimine ning paraneb ka idee liikumise jälgitavus. Portaali TOMi uut versiooni tutvustatakse avalikkusele sügisel.

Kohtumise lõppedes jõudsid osalejad ühisele arusaamale, et edasine osalusdemokraatia areng peab toimuma era-, riigi- ja kolmanda sektori tihedamas koostöös, arvestades ühiseid huve ja eesmärke. 

Linnar Viigi juhitud diskussioonis jäid kõlama ettepanekud alates portaali eesmärkide ülevaatamisest, koostööst ajalehtede internetiväljaannetega, võimalikust ühitamisest Themise õigusfoorumiga kuni ettepanekuni muuta portaal TOM ühiseks juurdepääsuväravaks õigusaktide eelnõude ja võimalike arengusuundade kohta arvamuste avaldamiseks. Kohtumisel osalejad avaldasid lootust, et ka riigisektor hakkab uue meedia võimalusi rohkem kasutama oma eesmärkide ja valikute proaktiivseks selgitamiseks.

Valitsuse otsedemokraatiaportaal TOM (http://tom.riik.ee) avati 25. juunil 2001. aastal. Kolme aasta jooksul on portaali kasutajaskond kasvanud ligi 6000ni, esitatud on 1318 ideed, millest 452 on saadetud ministeeriumitesse vastamiseks. Riigikantselei hinnangul on vastamisele saadetud ideedest 2-5% saanud positiivsed vastused. Portaali käivitajateks olid üle-eelmine valitsusjuht Mart Laar ning nõunikud Linnar Viik, Priit Põiklik, Külli Koit ja Tex Vertmann. TOMi tehnilise teostuse tegi IT-Meedia ja kujunduse Markus Kasemaa. Portaali haldab Riigikantselei.

Lisainfo:
Ivar Tallo, E-Riigi Akadeemia Sihtasutus, 508 2121
Tex Vertmann, Riigikantselei, 526 7070

Lugupidamisega,
Tex Vertmann
Valitsuse kommunikatsioonibüroo
693 5714
526 7070