Otsime võimekat juhti ravimiameti peadirektori ametikohale

25.08.2021 | 15:24

Riigisekretär kuulutas välja konkursi ravimiameti peadirektori ametikohale. Ravimiameti peadirektori ülesanne on tagada tõhus järelevalve Eestis kasutatavate ravimite tootmise, sisseveo ja müügi erinevate etappide üle ning korraldada edukalt rahvusvahelist koostööd Euroopa ravimiameti ning vastavate võrgustikega.
  • Jaga

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel), rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tulemuste saavutaja, tööõnne hoidja, väärtuse looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on: 

 • meditsiinialane haridus;
 • head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.


Kandideerimistaotluses palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: " Eesti ravimiameti võimalused ja prioriteetsed kohustused lähiaastatel Euroopa ravimiregulaatorite võrgustiku osana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. septembriks 2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)

Diana Lorents

Kommunikatsiooninõunik