Otto Tiefi valitsuse Riigi Teataja avaldatakse internetis

22.09.2008 | 09:39

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
22. september 2008

Elektroonilises Riigi Teatajas avaldatakse täna vastupanuvõitluse päeva puhul 1944. aastal Otto Tiefi valitsuse poolt välja antud Riigi Teataja number.

20. septembril 1944. ilmunud Riigi Teataja nr 1 jäi ainsaks, mille Otto Tiefi valitsus jõudis enne nõukogude okupatsiooni välja anda.

Väljaanne sisaldas muuhulgas Vabariigi Presidendi ülesandeid täitnud peaminister Jüri Uluotsa käskkirja Otto Tiefi juhitava valitsuse ametisse nimetamise kohta. 22. septembril tungisid Eesti pealinna nõukogude väed, asendasid sinimustvalge Pika Hermanni tornis punalipuga ning vahistasid järgnevatel kuudel enamiku ministreid.

Tiefi valitsuse ainsa Riigi Teataja numbri väljaandmise korraldas toonane riigisekretär Helmut Maandi. Riigi Teataja trükiti Eesti Tarbijate Kooperatiivi tubakavabriku trükikojas ning selle trükiarv oli ligikaudu 200. Trükisest on säilinud Rahvusarhiivis fotokoopia, millel on riigisekretär Helmut Maandi kinnitus selle õigsuse kohta.

Täpsemalt on võimalik Otto Tiefi valitsuse Riigi Teataja väljaandmisest ja sellega seotud asjaoludest lugeda Helmut Maandi mälestustest "Sündmusterikas aasta", mis on avaldatud ajakirja "Akadeemia" 2008. aasta numbrites 1 ja 2.

Riigi Teataja avaldab Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta jooksul elektrooniliselt üle neljakümne Eesti riikluse rajamist kajastava dokumendi. Esimese originaaldokumendina sai internetis mullu 28. novembril kättesaadavaks 1917. aastal vastu võetud Maanõukogu otsus kõrgemast võimust.

Aadressil riigiteataja.ee dokumentide avaldamisega aidatakse Vabariigi juubeliaasta jooksul meenutada ja teadvustada meie riigi arengulugu ning elulisi probleeme riigi rajamisel.

Vaata lisaks:
20. septembril 1944. ilmunud Riigi Teataja nr 1 Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee 
Vastupanuvõitluse päevast http://www.valitsus.ee/redirect/181

Sten Hansson
tel. 693 5609
Riigikantselei infonõunik
sten.hansson@riigikantselei.ee