Päästeameti peadirektori ametikohale esitati Mati Raidma

13.06.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 13. juunil 2001. a.Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon  luges Päästeameti peadirektori kohusetäitja Mati Raidma vastavaks Päästeameti peadirektori ametikohale esitatud nõuetele­­ ning esitas ta siseministrile ametisse nimetamiseks.

Mati Raidma (s. 1965 ) on lõpetanud aastal 1983 Leningradi Tuletõrje-tehnilise Kooli ning aastal 1993 Moskva Kõrgema Tuletõrje-tehnilise kooli. Aastatel 1986 –1992 töötas Raidma esinevatel ametikohtadel Pärnu tuletõrjes. 1992. aastal nimetati Mati Raidma Päästeameti peadirektori asetäitjaks päästealal, aastast 2000 on Mati Raidma Päästeameti peadirektori kohusetäitja. Sõjaliste ja riigikaitseliste teenete eest autasustas Vabariigi President 1997. aastal Mati Raidmad Kotkaristi teenetemärgi III klassiga. Mati Raidma on end erialaselt täiendanud mitmetel rahvusvahelistel kursustel.

Riigikantselei
juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumide asekantslereid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest.  

Samuti hindab konkursi- ja atesteerimiskomisjon avaliku konkursi korras teenistusse võetavate kõrgemate riigiametnike kandidaatide vastavust ametikoha täitmiseks esitatavatele nõuetele.

Vaata lisaks: Päästeamet: http://www.rescue.ee/Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832