Parimad riigiasutuste koostööprojektid on selgunud

04.10.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tartus4. oktoobril 2001. a.Täna kuulutati Tartus Haridusministeeriumi saalis välja konkursi Riigiasutuste koostööprojekt 2000-2001 võitjad. Konkurss toimus Riigikantselei korraldusel II Riigiametnike foorumi raames.

Arvestades laekunud projektide väga suuri erinevusi nii sisulises kui vormistuslikus osas otsustas žürii peaauhinda sel aastal mitte välja anda ning anda välja neli eripreemiat.

Arvestades ulatuslikku koostööd eri tasandi asutuste vahel, uuenduslikkust, kasutajasõbralikkust, rakendatavaust ja toimimist -
anda eripreemia koostöö ulatuslikkuse eest projektile Naabrivalve. Esitaja: MTÜ Eesti Naabrivalve, projektis osalevad Justiitsministeerium, Politseiamet, ESS, Turvaportaal, Eesti Energia, Rattaregister, Tallinna Linnavalitsus ja teised  kohalikud omavalitsused.

Hinnates uuenduslikkuse ja kliendikesksuse toomist eesti avalikku haldusesse ning koostöö ulatust -
anda eripreemia avaliku halduse arendamise seisukohalt olulisele projektile Teenusstandardite koostamine maavalitsuses. Esitajad: Rahandusministeerium ja Jõgeva Maavalitsus, projektis osalevad kõik maavalitsused.

Arvestades eeskujulikku koostööd riigiasutuste ja erasektori vahel, kasutajasõbralikkust, ulatuslikkust ning suurt potentsiaali tulevikus - anda eripreemia kasutajasõbralikkuse eest projektile E-Maksuamet,
mille edasiarendamine loob mitmeid võimalusi riigiasutuste töö lihtsustamiseks ning muudab riigi ja kodaniku suhtlemise mugavamaks ja kiiremaks. Esitaja: Maksuamet, projektis osalevad Hansapank, Ühispank, Sema Group Belgium, Abobase Systems, BMR Ärireklaam OÜ, AS Emor, Phare Eesti üksus, projekti lõppjärgus Sotsiaalkindlustusamet, Keskkriminaalpolitsei, Riigihangete Amet, Haigekassa.

Eripreemia kohalikku elu edendava koostöö eest anda projektile Loodusturismi ja puhkemajanduse arendamine Elva-Vitipalu maastikukaitsealal.
 

Projekt on hea näide kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja mittetulundusühingute koostööst kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamisel. Esitajad: Nõo Vallavalitsus ja
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus, projektis osalevad Riigimetsa Majandamise Keskus, Tartumaa Keskkonnateenistus, Tartu Maaspordi Liit, ümberkaudsed omavalitsused.

Peaministri ja riigisekretäri tänukirja  isamaalise kasvatuse edendamise eest pälvis Piirivalveamet
isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni Lõuna-Eesti Ühistöö avamise eest Valga Piirivalvelinnakus.
Avatud püsinäitus annab ülevaate Eesti piirivalve, korrakaitse ja riigikaitse ajaloost ning erinevate piiri-, riigi- ja korrakaitse struktuuriüksuste omavahelist koostööst, tugevdab sidet nende vahel, aitab kaasa riigikaitseliste struktuuride koostöö laiendamisele kohaliku elanikkonna ja asutustega ning aitab kaasa koolinoorte isamaalisele kasvatusele. Näitus valmis piirivalve, politsei, kaitsepolitsei, kaitseliidu, kaitseväe ja kohaliku rahva koostöös. Esitaja: Piirivalveameti Valga Piirivalvepiirkond.

Lähem info konkursi ja laekunud projektide kohta aadressil: www.rk.ee/foorum
Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832