Põhiseaduse sajandal sünnipäeval heisatakse Eesti lipud

15.06.2020 | 08:20

Uudis
    • Jaga

Esmaspäeval, 15. juunil täitub sada aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest ning selle sündmuse äramärkimiseks heisatakse Eesti lipud. Vabariigi Valitsuse 21. mai 2020. a korralduse kohaselet heiskavad lipud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920, see jõustus sama aasta 21. detsembril.

Põhiseaduse 100. aastapäeva puhul aitavad aasta vältel põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste üle arutleda Eesti põhiseaduslikud institutsioonid. Täpsemalt saab planeeritud tegevustega tutvuda veebilehel www.pohiseadus100.ee

Gert Uiboaed

Riigikantselei sümboolikanõunik