Pressikutse

19.02.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Austatud ajakirjanikud!

Olete palutud täna, kolmapäeval, 19. veebruari 2003. a. kell 16 Stenbocki maja Riigivanemate saali, kus Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus (ATAK) tutvustab oma organisatsiooni, toimunud muudatusi ning planeeritud arengusuundi. ATAK on Eesti Haldusjuhtimise Instituut järglane. ATAKi ülesanne on pakkuda kõrgetasemelisi koolitusprogramme riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele, nõustada riigiasutusi spetsiifilistes, avaliku sektori eripära puudutavates kompetentsivaldkondades ning olla Riigikantselei arendusüksuseks avaliku teenistuse arendamisel ning vastavate Euroopa Liidu programmide rakendamisel.

Lähemalt: Kaido Paabusk, ATAKi direktor,
kaido.paabusk@atak.ee  www.atak.ee , tel 626 8100, 053 403 757.

Lugupidamisega,
Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik