Projektikonkurss kutsub kodanikeühendusi Euroopa asjades kaasa rääkima

16.01.2007 | 13:52

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja,
16. jaanuar 2007

Avatud Eesti Fond ja Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus kuulutasid täna välja Euroopa Liidu alaste teavitusprojektide konkursi kodanikeühendustele.

Projektikonkursi eesmärk on kodanikeühenduste kaasabil suurendada inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ja selle toimimisest ning tõsta kodanikeühenduste suutlikkust oma valdkonnas ELi poliitikate kujundamisel paremini kaasa rääkida.

Projekti esitajad peaksid arvestama 2007. aastal valitseva olukorraga Euroopa Liidus, mida ühelt poolt iseloomustavad arutelud liidu tuleviku üle, Euroopa identiteedi- ja julgeolekuküsimused, teisalt aga tagasivaade saavutatule seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu 50. aastapäevaga. Võimalik on ka konkreetse ühenduse tegevusvaldkonnas teiste oluliste teemade käsitlemine, mis on Euroopa tasandil aktuaalsed või mida tahetakse päevakorda tuua. Konkurss ei sea piiranguid teavitustegevuse vormile, lisaks ümarlaudadele, konverentsidele, teabepäevadele ja väitlusüritustele on oodatud ka uued ideed.

Teavitusprojektide konkursile esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2007.

Juba seitsmendat aastat korraldatava konkursi jaoks panustavad Avatud Eesti Fond (AEF) ja Riigikantselei igal aastal kumbki pool miljonit krooni. Möödunud kuue aasta jooksul on üle saja kodanikeühenduse saanud 143 EL alase teavitusprojekti elluviimiseks üle kaheksa miljoni krooni.

Möödunud aastal rahastasid AEF ja Riigikantselei projektikonkursi kaudu näiteks Külaliikumise Kodukant, Euroopa Liikumise, Team Europe Estonia, Väitlusseltsi ja paljude teiste vabaühenduste korraldatud teavitusprojekte.

Konkursi tingimused leiate Avatud Eesti Fondi veebilehelt http://www.oef.org.ee/  

Lisainformatsioon:
Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
tel. 6 313 793
mall@oef.org.ee  

Villu Känd
Riigikantselei EL teabetalituse juhataja
tel. 693 5729
villu.kand@riigikantselei.ee