Rahvastikuminister autasustab kõige peresõbralikumat omavalitsust

26.02.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo autasustab 1. märtsil kell 14 Stenbocki majas kõige peresõbralikumat omavalitsust. Samas tutvustab Tartu Ülikooli teadur Mare Ainsaar uuringut “Omavalitsuste toetus lastega peredele 2002-2003”.Autasustamise eesmärk on jagada tunnustust neile omavalitsustele, kes hoiavad kõrgel pereväärtusi. Peresõbralike omavalitsuste väljaselgitamiseks kasutati kahte näitajat: rahaliste kulutuste kogusummat ja erinevate meetmete mitmekesisust.

Uuringu “Omavalitsuste toetus lastega peredele 2002-2003 “ eesmärk on anda ülevaade omavalitsuste toetusest lastepäevahoiule, koolidele, huviharidusele ja peredele. Tähelepanu keskpunktis on kohaliku omavalitsuse poolt lastele ja lastega peredele ette nähtud rahalised vahendid. 2003. aasta uurimusse lisati eraldi blokid probleemsete laste kohta, mis käsitlesid koolikohustuse mittetäitmist, omavalitsuse võimalusi ajutiselt sekkuda laste heaolu nimel perede ellu ning lastekaitsetööd.

2004. aasta jaanuariks olid ankeedile vastuse saatnud kõik 241 Eesti omavalitsust. Kuna mitmed omavalitsused ühinesid uuringus huvi pakkunud perioodi jooksul (2002-2003), käsitletakse neid selles aruandes juba ühtsete valdadena.

Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond teeb sarnast uurimust Eestis juba neljandat aastat Rahvastikuministri Büroo tellimusel.

Lisainformatsioon:
Mari Loorens-Timmo
Rahvastikuministri nõunik
Tel 693 5735
mari.loorens-timmo@riigikantselei.ee