Rahvastikuminister: inimene ei pea tundma ennast teiste armust elavana

27.11.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
27.november, 2003

"Meie ees seisab sotsiaalvaldkonnas kaks ülesannet korraga: muuta vältimatute toetuste ja sotsiaalteenuste süsteem tõepoolest efektiivseks ja teiseks orienteerida kogu sotsiaalpoliitika ümber töö- ja tööhõivekeskseks," ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo noorteühingu "Avatud Vabariik" korraldatud kodanikupäeva foorumil Toompea lossis.

"Juba inimese eneseväärikuse seisukohast on tähtis, et ta ei pea tundma ennast teiste armust elavana, vaid töövõimelise ja töötahtelisena suudab end ise elatada," lisas Rummo.

Rahvastikuminister ütles, et nõukogude majandussüsteemi kokkukukkumine ja turusuhetel põhineva süsteemi ülesehitamine tekitas suurele hulgale inimestele orientatsiooni- ja toimetulekuraskusi, mille leevendamiseks tuli rakendada mitmesuguseid tugimehhanisme. Ministri sõnul näitvad tänased uuringud, et rohkearvuliste toetuste süsteem ei ole oluliselt suutnud vaesust leevendada ega inimeste enesekindlust suurendada.

Rummo tutvustas foorumist osavõtjaile vanemahüvitise kehtestamisele järgnevaid samme, mida valitsuses kavandatakse lastega perede toimetulekuvõimaluste suurendamiseks ja töö- ja pereelu ühildamise paremaks võimaldamiseks.

Integratsiooni eest vastutava ministrina tunnustas Rummo peamiselt vene noori ühendava "Avatud Vabariigi" tegevust, mis ei tegele ainult mitte-eestlaste eriprobleemide, vaid laias skaalas kõigi Eesti elu valdkondadega.

Lisainfo
Aarne Veedla,
rahvastikministri nõunik
6935786