Rahvastikuminister kohtus Maardu linnapea Georgi Bõstroviga

26.04.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo tutvus reedel eesti keele õppe olukorraga Maardu koolides ning kohtus Maardu linnapea Georgi Bõstrovi ja linnavalitsuse liikmetega.

Minister ja linnapea külastasid Maardu koolide keelekümblusklasse ning jälgisid selle meetodi alusel antavaid eesti keele tunde.

“Veendusin veelkord selle meetodi efektiivsuses ja järjest enam teeb muret, et mõned valdavalt venekeelse elanikkonnaga omavalitsused ilmselgelt väldivad selle kasutuselevõtmist,” ütles rahvastikuminister. "Maardulased peaksid oma positiivset kogemust laiemalt propageerima."

Rummo tunnustas Bõstrovi kokkulepet Lihula vallavanema Tiit Madissoniga saata Maardu vene lapsi paariks kuuks õppima ühte Lihula valla kooli, et lapsed saaksid keelepraktikat eestikeelses keskkonnas.

Rahvastikuminister lubas toetada Maardu linnavalitsuse soovi tugevdada eesti kooli Maardus, Kallavere Keskkooli. Linnapea lubas tagada Maardu koolide, õpilaste, lapsevanemate informeerituse rahvastikuministri ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse algatusest koolides kodakondsuseta õpilastele kodakondsuseksamite korraldamiseks ning linna abi eksamite läbiviimisel Maardu koolides sel sügisel.

Lisainformatsioon:
Aarne Veedla,
rahvastikuministri nõunik
51 64744
aarne.veedla@riigikantselei.ee