Rahvastikuminister kohtus Ülemaailmse Ukrainlaste Kongressi peasekretäri Askold Lozinskiga

02.07.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo võttis eile vastu Ülemaailmse Ukrainlaste Kongressi peasekretäri Askold Lozinski, kes külastab Eestit siinsete ukrainlaste keskorganisatsiooni kutsel.

Rummo tutvustas külalisele lähemalt Eesti rahvastiku- ja integratsioonipoliitikat. Eesti riigi konstruktiivne suhe rahvusvähemustesse, kellel üheaegselt toetatakse nii tihedamalt lõimumisel Eesti ühiskonnaga kui ka oma kultuurilise identiteedi hoidmisel, äratas ukrainlaste maailmaorganisatsiooni juhis elavat huvi ja tunnustust.

Askold Lozinski kinnitas, et Ülemaailmne Ukrainlaste Kongress veenab kõiki välis-ukrainlasi vältima kõrvalehoidmist oma asukohamaade ühiskondlikust elust, õppima selgeks vastava maa riigikeel ja taotlema selle kodakondsust.

Lozinski ja Rummo vahetasid mõtteid välis-eesti ja välis-ukraina organisatsioonide koostöö tihendamise võimaluste üle. Rummo tutvustas külalisele ka Euroopa Liidu arendatavat uute naabrite poliitikat, mille raames Eestil on võimalik kaasa aidata Ukraina lähendamisele Euroopa Liidule.

Nii Rummo kui Lozinski rõhutasid vajadust viia rahvusvahelise üldsuse teadvusse arusaam kommunistlike režiimide kuritegelikkusest, mille all on kannatanud nii ukraina kui eesti rahvas ja mille üheks rängemaks näiteks on möödunud sajandi kolmekümnendail aastail sihilikult esilekutsutud näljahäda Ukrainas, mille tulemusel hukkus miljoneid ukrainlasi. Askold Lozinski avaldas tunnustust Eestile, kes on selle teema võtnud parlamendimenetlusse, ning tänas Eesti rahvastikuministrit, kes käsitles ukrainlaste kallal toimepandud genotsiidi oma kõnes hiljutisel ülemaailmsel genotsiidifoorumil Stockholmis.

Lisainfo:
Aarne Veedla
ministri nõunik
51 64744
aarne.veedla@riigikantselei.ee