Rahvastikuminister kuulutab välja rahvastiku- ja perepoliitika alaste uuringute konkursi

18.08.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuministri büroo kuulutab algavaks õppeaastaks välja konkursi rahvastiku- ja perepoliitika alastele uuringutele. Konkursi eesmärgiks on kaasata ja leida uusi noori aktiivselt uurima rahvastiku- ja perepoliitika teemasid.

Konkursil on oodatud osalema Eesti ülikoolide bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Antud teemadega haakuvaid lõputöid ootame Rahvastikuministri büroosse aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn õppeaasta lõpuks ehk 1. juuniks 2005.

Konkursile laekunud töid hindab vastava ala ekspertidest moodustatud komisjon ning tulemused tehakse teatavaks 2005. aasta juuni lõpuks.

Konkursi parimaid tööd premeeritakse rahalise ergutusega (auhinnafond 30 000 krooni) ning tööde tulemusi esitletakse avalikkusele.

Uuringute soovituslikud teemad:

1. “Keskmise eluea pikendamise võimalused Eestis”
2. “Sündimuse kasvu subjektiivsed ja objektiivsed eeldused”
3. “Perepoliitika meetmed maailma riikides”
4. “Isa roll lastekasvatamisel”
5. "Lastepäevahoiu alternatiivsed võimalused Eestis ja mujal"
6. "Immigratsiooni õiguslik regulatsioon Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides” ning “Eesti immigratsioonipoliitika perspektiivid"
7. “Kasupered ja lapsendamine maailma riikides”

Lisainformatsioon:
Erika Vahtmäe, ministri nõunik
Rahvastikuministri büroo
tel. 693 5709
www.rahvastikuminister.ee