Rahvastikuminister: lapsehoidja kutsestandard avab uusi võimalusi

26.03.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Lapsehoidja kutsestandardi väljatöötamine on vältimatu, otsustati täna rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo korraldatud ümarlaual, mis töötas läbi ideesid töötavaile lapsevanemaile pakutavate lapsehoiuvõimaluste laiendamiseks ja arendamiseks.Kutsestandard on aluseks asjakohaste õppekavade koostamisele, mida rakendada põhikoolijärgses kutsekoolituses ja juba sel alal kogemusi omavate inimeste täiendkoolituses. Koolituse läbinud saaksid töötada nii kojukutsutavate lastehoidjatena, perepäevahoiu (st kuni viie lapse kodus hoidmise) pakkujatena kui ka munitsipaal- või era-lastepäevakodudes.“Kutsestandardi ja süsteemse koolituse rakendamine avaks uued võimalused mitmest tänasest murest ülesaamiseks,” ütles rahvastikuminister.

Ministri kinnitusel paraneksid samaaegselt omavalitsuste ja erasektori võimalused kujundada endale kvalifitseeritud lapsehoidjate kaader ning tõuseks lapsevanemate kindlustunne lapsehoidjate usaldatavuse suhtes. Lisaks suureneksid võimalused pakkuda tööd vanematele inimestele, sealhulgas pensioneeritud pedagoogidele, ning lihtsustuks väikelaste vanemate töötamine. Kutsestandardi kasutusele võtmine parandaks oluliselt noorte tööhõivet ning ka nende haridustee jätkamise võimalusi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad ümarlaual pidasid võimalikuks, et kutsestandard töötatakse välja juba selle aasta jooksul.

Ümarlaual arutati veel au pair-lapsehoidjaiks värvatavate õigusliku kaitse tagamist ning tööturul võrdsete võimaluste loomisele suunatud Euroopa Liidu EQUAL-programmi, sealhulgas töö- ja pereelu paindliku ühildamise pilootprojektide rakendamist Eestis.

Lisainfo:
Taavi Rõivas
Rahvastikuministri büroo juhataja
Tel: 5119799
www.rahvastikuminister.ee