Rahvastikuminister peab vajalikuks peipsivenelaste kultuuri toetamist

12.08.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ütles täna kohtumisel Piirissaares vallavanema Maria Korotkovaga ning vallavolikogu liikmetega, et hiljemalt 2006. aasta riigieelarvesse on vaja sisse kirjutada summad Peipsi-äärse traditsioonilise põliskultuuri toetamiseks. “Peipsivenelaste ja vanasusuliste põliskultuur on väärtus, mille säilimist tuleb riiklikult toetada,” ütles Rummo. “See oleks tugevaks toeks ka Peipsi-äärsetele omavalitsustele.”

Minister tutvus Piirissaare elu-oluga, rääkis kohalike elanikega ja kinnitas neile, et peab vajalikuks Euroopa Liidu struktuurifondide abi suunamist Peipsi-äärsetesse valdadesse.

"Euroreferendum näitas, et Piirissaarel ja kogu piirkonnas elab palju euroskeptilisi inimesi,” ütles Rummo. “Samas just Eesti ühinemine Euroopa Liiduga on loonud uusi võimalusi nii traditsioonilise kultuuri hoidmiseks kui tänapäevase majanduse arendamiseks.”

13. augustil kohtub rahvastikuminister Tartus maavanem Eha Pärnaga, arutab Peipsi-äärsete omavalitsuste riikliku toetamise võimalusi ja külastab Kallaste linna ning Peipsiääre valda.

Lisainformatsioon:
Aarne Veedla
Rahvastikuministri nõunik
Aarne.veedla@riigikantselei.ee
Tel. 51 64744