Rahvastikuminister Rummo esines ESTO-l

28.06.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo tegi esmaspäeval ühe peaettekandeist Ülemaailmsete Eesti Päevade (ESTO) raames toimuval Rahvuskongressil Riias.

“Nüüd, kui Eesti okupeeritus, isoleeritus ja sellest tulenenud poliitiline pagulus on möödas, teisalt aga laienemas eestlaste vaba liikumine maailmas, on välis-eestluse mõiste ja ilme oluliselt muutumas,” ütles Rummo.

Rahvastikuminister andis ülevaate riiklikust rahvuskaaslaste programmist, mis on suunatud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavatele eestlastele. Programmi põhieesmärgiks on elujõuliste väliseesti kogukondade väljaselgitamine ning nende järjepidev toetamine. Olulisel kohal on ka väliseesti noorte toetamine nende haridusteel ja abi rahvuskaaslastele repatrieerumisel. Valitsus kinnitas rahvuskaaslate programmi nõukogu käesoleva aasta 6. mail.

Rahvuskongress on ESTOde traditsiooniline üritus, kus kogu maailma eestlaste organisatsioonide esindajad arutavad välis-eestluse seisundi ja saavutuste üle ning töötavad välja uusi ideesid ja ülesandeid.

Lisainformatsioon:
Aarne Veedla
rahvastikuministri nõunik
5164744 aarne.veedla@riigikantselei.ee