Rahvastikuminister Rummo kohtus Aserbaidžaani ministri Nazim Ibrahimoviga

29.03.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kohtus täna Aserbaidžaani Vabariigi Kaasmaalaste Asjade Riikliku Komitee Esimehe, minister Nazim Ibrahimoviga. Kohtumisel arutati Eesti- Aserbaižaani suhteid ning edasisi perspektiive seoses Eesti Vabariigi ühinemisega euroatlantiliste struktuuridega. "Eesti on alati toetanud Aserbaidžaani Vabariiki tema teel demokraatliku ja turumajandusliku ühiskonna rajamisel," kinnitas rahvastikuminister oma Aserbaidžaani kolleegile. Ministrid väljendasid veendumust, et Aserbaižaani suurem integreerumine euroatlantiliste struktuuridega toob kaasa stabiilsust ja rahu Taga-Kaukaasias.

Rahvastikuminister tutvustas Aserbaidžaani kolleegile Eesti rahvastikupoliitikat, integratsiooni- ja rahvuskaaslaste programmi. Minister Ibrahimov väljendas rahulolu Eesti riigi konstruktiivsete kontaktide üle aserite rahvuslike ühendustega Eestis.

Kohtumisel osalesid ka Aserbaižaani parlamendi liige Anar Mammadkhanov ning Riigikogu liige Eldar Efendijev.

Lisainformatsioon:
Ališer Velman,
Rahvastikuministri nõunik
tel. 5206674
Aliser.Velman@riigikantselei.ee