Rahvastikuminister tutvus Ida-Virumaa kutse- ja rakenduskõrgharidusega

16.11.2004 | 12:14

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kohtus täna Kohtla-Järve Polütehnikumi õpetajaskonna ja õpilasomavalitsuse liikmetega, et arutada Ida-Virumaal kutsehariduse ja rakenduskõrghariduse arendamise võimalusi.

Ministri sõnul aitaks kutse- ja rakenduskõrghariduse arendamine tagada selle piirkonna noorte tööhõive ning vältida kvalifitseeritud tööjõu vähesusest tulenevaid tõrkeid Ida-Virumaa kui suure perspektiiviga ettevõtluspiirkonna edasises arengus. Minister tutvustas ka rahvusvahelisi projekte eesti keele õpetamise tugevdamiseks venekeelsetes kutseõppeasutustes, et nende lõpetajail oleks suurem konkurentsivõime ka väljaspool venekeelset töökeskkonda.

Minister tunnustas õpilaste tahet võtta õpilasomavalitsuse kaudu osa kooli õpikeskkonna kujundamisest ja kooli juhtkonna valmisolekut sellega arvestada.

Lisainformatsioon:
Ken Koort, ministri nõunik
Ken.koort@riigikantselei.ee
Tel. 332 6150