Rahvastikuminister viib mittekodanikest noorteni info kodakondsuse saamise kohta

05.03.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuministri büroo ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse initsiatiivil korraldatakse märtsis ja oktoobris paljudes vene õppekeelega koolides Eesti põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam, mille sooritamine on üheks eelduseks Eesti kodakondsuse saamisel.

“On lausa mõistmatu, et informatsioon kodakondsuse taotlemise konkreetsetest võimalustest on seni nii visalt sihtgruppideni jõudnud,” ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, tutvustades täna rahvusvahelise koostööprojekti “Mitmekultuuriline Eesti” juhtkomitee liikmetele Eesti integratsiooni- ja naturalisatsiooniprotsesside kulgu. Ta lisas, et oma visiitidel vene õppekeelega koolidesse näeb ta õpilaste suurt huvi eesti keele õppimise ja Eesti kodakondsuse omandamise vastu, samas aga tihti pea täielikku teadmatust, mida ja kuidas selleks teha.

“Seekord piisas ainult ühest selgesõnalisest eelteatest ning kohe registreeris end eksamile kümneid õpilasi,” ütles Rummo. Ministri sõnul näitab see, et riigi ja mittekodanike vahelise ebamäärasuse ja infoblokaadi aeg on mööda saamas.

Lisainformatsioon:
Aarne Veedla
Rahvastikuministri nõunik
Tel: 5164744