Rahvusarhiiv täieneb unikaalsete dokumentidega

20.06.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 20. juunil 2002. a. Reedel, 21. juunil kell 11.30 antakse Stenbocki maja Riigivanemate saalis Rahvusarhiivile üle Eesti riiklusele olulised dokumendid aastatest 1918 – 1939. Üleantavate dokumentide seas on ka Tartu rahuleping koos kaartidega, Eesti Delegatsiooni Kopenhaagenis protokolliraamat aastast 1918, Eesti-Läti vastastikuse abistamise leping, Eesti-Läti piirileping, mittekallaletungi leping Eesti ja NSV Liidu vahel ning vastastikuse abistamise pakt Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel. Üleandmisel kõnelevad riigisekretär, Arhiivinõukogu ja Balti arhiivi juhatuse esimees Aino Lepik ning riigiarhivaar Priit Pirsko. Austatud ajakirjanikud! Ootame teid Eesti riiklusele tähtsate dokumentide üleandmisele Riigikantseleisse, Stenbocki maja Riigivanemate saali 21. juunil kell 11.30 !

Arhivaalide üleandmisakti allkirjastasid Aino Lepik ja Priit Pirsko.

Arhivaalide üleandmisaktile kirjutavad alla riigisekretär ja Balti arhiivi juhatuse esimees Aino Lepik ning riigiarhivar Priit Pirsko. Foto: Jaanus Rankla, valitsuse pressibüroo.

Dokumendid, mida seni hoiti Rootsi Riigiarhiivis, jõudsid kodumaale mais. Peale dokumentide läbitöötamist ajaloolaste ning arhivaaride poolt avab Rahvusarhiiv sügisel näituse, kus ajaloolisi dokumente esitletakse laiemale üldsusele.Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832