Rahvusvaheline põllumajandusseadusandluse tõlkeseminar Tartus

22.09.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 22. septembril 2000. a. Tartus toimub 25. ja 26. septembril 2000 Eesti Õigustõlke Keskuse (EÕTK) ja Euroopa Komisjoni TAIEXi (Technical Assistance and Information Exchange Office) büroo korraldusel kahepäevane seminar, mille teemaks Euroopa Liidu põllumajandusseadusandluse tõlkimine.

 

Seminari esimene päev on pühendatud tõlkimisele. Euroopa Komisjoni Tõlketeenistuse Põllumajandussektori juhataja hr. W. Fraser tutvustab tõlketöö korraldust Euroopa Komisjonis ning Londoni Kuningliku Holloway Ülikooli professor A. Tosi käsitleb tõlkeprobleeme mitmekeelses Euroopas. Seminari teisel päeval keskendutakse Euroopa Liidu ühtsele põllumajanduspoliitikale (CAP), kuivõrd tõlkijad peavad hästi tundma valdkonda, millest nad tõlgivad. Lähemalt vaadeldakse ühtse põllumajanduspoliitika arengut, põllumajandusorganisatsioone, samuti analüüsitakse turukorralduse, veterinaaria, fütosanitaaria ja taimekaitse probleeme. Lektoriteks on oma ala tippspetsialistid Euroopa Komisjoni Põllumajandusdirektoraadist hr. J.L.Duby, hr. R. Cowan, hr. R. Möegele, hr. J. Powell, hr. G. Roe. Seminari juhib TAIEXI tõlkekonsultant hr. Paolo Gozzi.

Lisaks EÕTK töötajatele osalevad seminaril ka ülejäänud 9 Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi pidava riigi tõlkekeskuste esindajad, samuti on osavõtjaid Eesti Põllumajandusülikoolist , Tartu Ülikoolist ning Põllumajandusministeeriumist. Seminar toimub inglise keeles.

Seminari kohaks valiti Tartu, kuna EÕTK Tartu tõlkerühm tegeleb põllumajandusseadusandluse tõlkimisega eesti keelde.

Lähemalt: Liina Kesküla, EÕTK direktor, 693 5100
Eesti Õigustõlke Keskus:
www.legaltext.ee  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832