Riigi pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamine jätkub täiskäigul

31.01.2019 | 14:41

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks riigi pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamise vahetulemused ning andis rohelise tule edasistele tegevustele, põhimõtetele ning ajakavale.

Strateegia „Eesti 2035“ koostamine on riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago sõnul ajakavas. „Alustasime strateegia koostamisega vähem kui aasta tagasi globaalsete trendide koondamisest ning oleme tänaseks jõudnud vahefinišini, kus asume erinevate huvirühmade osalusel läbi rääkima riigi arenguvajadusi aastani 2035,“ ütles Henry Kattago. „Seega ootame kõigilt huvilistelt aktiivset osalemist, et valmiks võimalikult laiapindne ning kaalutud strateegiline vaade.“

Eelmise aasta märtsis alanud strateegia koostamise käigus on ekspertide ja erinevate sidusrühmade osalusel analüüsitud globaalseid, Euroopa Liidu ja siseriiklikke suundumusi ning nende mõju Eesti arengule. Nendest lähtudes on tänaseks strateegia töörühm määratlenud riigi arenguvajadused, mida koostöös ekspertide, sidusrühmade ja kõigi huvitatutega lähikuudel täpsustama asutakse.

Rahandusministeeriumi eelarveosakonna nõunik Magnus Urb selgitas, et pärast arengueesmärkide paikasaamist ootab ees täpsem analüüs vajalike ressursside ning tegevuste kohta. „Aasta teises pooles, pärast eesmärkide seadmist algab põhjalik analüüs vajalike muutuste, reformide ja ressursside osas,“ lisas Urb. „Siht on 2019. aasta lõpuks strateegia tööversioon valmis saada, mis annaks suuna kõikide valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele.“

Valitsus algatas strateegia „Eesti 2035“ koostamise möödunud aasta 8. märtsil  . Loodava strateegia eesmärk on anda pikaajaline, kestlik suund Eesti arengule.

Järgmised, kõigile avatud strateegia koostamise seminarid toimuvad veebruari alguses. Lisainfo ürituste ja taustamaterjalide kohta on saadaval siin: https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035

Lisainfo:
Eili Lepik, riigikantselei starteegiadirektori asetäitja, 5067123, eili.lepik@riigikantselei.ee
Magnus Urb, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik, 56656990, magnus.urb@fin.ee