Riigiametnike arv vähenes 2004. aastal

22.06.2005 | 07:56

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
22.06.2005

2004. aastal vähenes riigiametnike arv ning tõusis kõrgharidusega ametnike osakaal, selgub uues avaliku teenistuse aastaraamatus avaldatud statistikaülevaatest.

Möödunud aasta lõpus töötas riigi ametiasutustes kokku 19 386 ametnikku, aasta varem oli ametnikke 19 459. Ametnike arv vähenes nii maavalitsustes, põhiseaduslikes institutsioonides kui ka ministeeriumide valitsemisalades.

Suurima ametnike arvuga Eesti riigiasutus oli Politseiamet, kus töötas 2004. aasta lõpus 4705 ametnikku. Kõige väiksemaks riigiasutuseks oli üheksa ametnikuga Energiaturu Inspektsioon. Ministeeriumidest olid suurimad välisministeerium ja keskkonnaministeerium vastavalt 566 ja 476 ametnikuga ning väikseim kultuuriministeerium 53 ametnikuga.

Kõrgharidusega ametnike osakaalu kasv iseloomustab Eesti avalikku teenistust juba kaheksandat aastat järjest. Kui 1997. aastal oli kõrgharidus ligikaudu igal kolmandal riigiametnikul, siis 2004. aasta lõpus omas kõrgharidust juba 56 protsenti ametnikest.

Uues avaliku teenistuse aastaraamatus on lisaks statistikale analüütilised artiklid Eesti esimesest aastast Euroopa Liidus, avalikust eetikast ning innovatsioonist. Raamatu autorite ringi kuuluvad teiste hulgas Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ja Euroopa Avaliku Halduse Instituudi kaasprofessor Christoph Demmke. Raamatus on intervjuud Euroopa Kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaiu ning Maksu- ja Tolliameti peadirektori Aivar Rehega.

Riigikantselei annab avaliku teenistuse aastaraamatu välja kuuendat korda, pakkudes ülevaadet Eesti avaliku teenistuse hetkeseisust, aasta tähtsündmustest ning olulisematest arengutest. Uut aastaraamatut esitletakse täna kell 11.00 Stenbocki majas.

Kõiki avaliku teenistuse aastaraamatuid saab lugeda internetis aadressil http://www.riigikantselei.ee/?id=2589

Lisainformatsioon:
Külli Viks
Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja asetäitja
tel. 693 5455

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609