Riigiametnike foorum AMETNIKU ROLL POLIITIKA KUJUNDAMISEL

17.09.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 17. septembril 2001. a. Tartus Vanemuise Kontserdimajas toimub 4.-5. oktoobrini riigiametnike foorum "Ametniku roll poliitika kujundamisel". Riigikantselei korraldatava esindusliku foorumi eesmärk on luua võimalus arutada poliitikute, ametnike ja ekspertide osavõtul olulisemaid teemasid poliitikute ja riigiametnike koostöös. Üritus toimub teist korda.

Foorumil arutletakse poliitiliste prioriteetide kujundamise ja nende elluviimise võimalusi. Valitsuse poliitiliste prioriteetide kujundamisest kõneleb peaminister Mart Laar, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast minister Jüri Luik ja hariduspoliitikast minister Tõnis Lukas.

Riigisekretär Aino Lepik von Wirén ütleb foorumit iseloomustades, et teistkordselt toimuv üritus on kõrgemate riigiametnike aasta kõige ulatuslikum kokkusaamine, mille vajalikkust eelmise aasta foorumil osalejad üksmeelselt rõhutasid. "Tänavuse foorumi teemavaliku eesmärk on anda ülevaade ning mõtestada, kuidas toimub poliitika kujundamine ehk kuidas valitsuse poliitika realiseerub programmide, õigusaktide ja avaliku halduse tegevuse kaudu konkreetseteks muutusteks meie elus ning milline roll on selles ametnikel," ütleb riigisekretär Aino Lepik von Wirén.

Foorumil kõneleb uuest tasandist poliitika planeerimises Eesti Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamise kontekstis Riigikantselei eurointegratsiooni büroo direktor Henrik Hololei, poliitika kujundamise arenguid Suurbritannias tutvustab Suurbritannia Riigiteenistuse Kolledþi valitsusgrupi direktor Eleanor Mary Goodison, Eesti poliitilise kultuuri arengust ja demokraatlikust otsustusprotsessist esineb ettekandega Riigikogu liige professor Marju Lauristin.

Poliitikute ja ametnike koostöö teemadel esitab poliitiku vaate Riigikogu liige Siiri Oviir, ettekandega ametniku vaatevinklist esineb välisministeeriumi asekantsler Priit Pallum ja vaatega väljastpoolt astub üles Trio LSL AS juhatuse esimees Rein Lang.

Ametniku töö tulemuslikkuse üle peetavas paneelis peavad ettekande riigikontrolör Juhan Parts, IT Kolledþi õppejõud Linnar Viik ja Tartu Ülikooli professor Wolfgang Drechsler.

Info konverentsi kohta Internetis: http://www.rk.ee/foorum/ ja Corpore Konverentsidest telefonil 6418 450 ning elektronposti aadressil: foorum@rk.ee

Käesolevaga lisatud ka foorumi programm:

4.-5. oktoober 2001 Tartus, Vanemuise Kontserdimajas

NELJAPÄEV, 4. oktoober
10:00-10:30 Osalejate registreerimine, hommikukohv
10:30-10:40 Konverentsi avamine. Riigisekretär Aino Lepiku avasõnad

I PANEEL - AMETNIK JA VALITSUSE POLIITIKA
Paneeli juhib Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaadi juhataja Hannes Rumm
10:40-11:10 Valitsuse poliitiliste prioriteetide kujundamine
Mart Laar, peaminister
11:10-11:30 Julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamine
Jüri Luik, kaitseminister
11:30-11:50 Hariduspoliitika kujundamine
Tõnis Lukas, haridusminister
11:50-12:10 Majanduspoliitika kujundamine
Raul Malmstein, Majandusministeeriumi asekantsler
12:10-13:00 Diskussioon ja kokkuvõte
13:00-14:30 - lõuna

II PANEEL - POLIITIKA KUJUNDAMINE - ASUTUSTE/AMETNIKE
KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE, KONKURENTS
Paneeli juhib peaministri nõunik Kersti Kaljulaid
14:30-15:00 Eesti liitumine Euroopa Liiduga - uus tasand poliitika planeerimises
Henrik Hololei, Riigikantselei eurointegratsiooni büroo direktor
15:00-15:30 Poliitikakujundamise arengud Suurbritannias
Eleanor Mary Goodison, Suurbritannia Riigiteenistuse Kolledþi valitsusgrupi direktor
15:30-16:00 Eesti poliitilise kultuuri areng ja demokraatlik otsustusprotsess.
Prof Marju Lauristin, Riigikogu liige
16:00-16:30 - kohvipaus
16:30-17:30 Diskussioon ja kokkuvõte
19:00-20:00 Majaekskursioon Haridusministeeriumi uues majas Munga 18
20:00-23:00 Vastuvõtt Haridusministeeriumi uues majas Munga 18 ja konkursi
"Riigiasutuste koostööprojekt 2000-2001" võitjate autasustamine

REEDE, 5. oktoober
9:30-10:00 - hommikukohv

III PANEEL - AMETNIK JA TEMA ROLL POLIITIKAKUJUNDAMISES
Paneeli juhib "Eesti Ekspressi" peatoimetaja Aavo Kokk
10:00-10:30 Poliitiku vaade
Siiri Oviir, Riigikogu aseesimees
10:30-11:00 Ametniku vaade
Priit Pallum, Välisministeeriumi asekantsler
11:00-11:30 Vaade väljast
Rein Lang, Trio LSL AS juhatuse esimees
11:30-12:15 Diskussioon ja kokkuvõte
12:15-13:15 - kohvipaus

IV PANEEL - AMETNIKU TÖÖ TULEMUSLIKKUS
Paneeli juhib Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna juhataja Tiina Randma
13:15-13:45 Väljakutse tasakaalustatud edu saavutamiseks - strateegia ja toimivuse
tasakaal
Seppo Määttä, Soome Rahandusministeeriumi nõunik
13:45-14:15 Mis on oluline ja kuidas seda saavutada?
Juhan Parts, riigikontrolör
14:15-14:30 - kohvipaus
14:30-15:00 Nulltolerants avaliku sektori innovatsiooni esmase ohuna
Linnar Viik, IT Kolledþi õppejõud
15:00-15:30 Eesmärkide püstitamine ja asjakohasus avalikus teenistuses
Prof Wolfgang Drechsler, Tartu Ülikool
15:30-16:00 Diskussioon ja konverentsi lõpetamine
Tiina Randma, Marten Kokk


Lugupidamisega

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
051 01829
693 5832