Riigiametnike foorum “Kvaliteet ja efektiivsus avalikus halduses”

06.09.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 6. septembril 2000. a. 8. - 9. septembrini toimub Tartus Riigikantselei korraldusel Riigiametnike foorum “Kvaliteet ja efektiivsus avalikus halduses”. Kõrgetasemeline koolitus- ning infovahetusüritus leiab aset esimest korda.

Tartus toimuv esinduslik üritus märgib peaministri ja Riigikantselei initsiatiivi korraldada üks kord aastas kõrgematele riigiametnikele ulatuslik koolitus- ja infovahetuspäev. Ürituse eesmärk on luua riigiametnikele võimalus arutada Vabariigi Valitsuse liikmete ja kutsutud ekspertide osavõtul olulisemaid teemasid, mis määravad meie avaliku halduse arengut eelolevatel aastatel.

Pealkiri on nähtav: Kommentaarid lubatud Sissejuhatus: Peaminister Mart Laari sõnul aitab foorum tugevdada kontakte ühiskonna eri sektorite vahel ning on hea võimalus vahetada kogemusi kodu- ja välismaisete ekspertide vahel. Peaminister lisas, et foorumil arutlusele tulevad küsimused on olulised ka käimasoleva haldusreformi läbiviimisel. Foorum on sobiv koht nende arutamiseks laiema avalikkuse ees ning võimalus käsitleda Eesti avaliku halduse ees seisvaid probleeme ametnikkonna osavõtul.

Foorumil tulevad arutlusele avaliku halduse moderniseerimise, avaliku teenistuse arengu, strateegilise planeerimise ning muutuste ja tulemusjuhtimise problemaatika, samuti era-, kolmanda ja avaliku sektori koostöö avaliku halduse funktsioonide täitmisel, Euroopa Liiduga ühinemisel tekkivad väljakutsed avalikule haldusele ja avalike teenuste integreeritud pakkumine.

Riigiametnike foorumil esinevad Clive Parry, Suurbritannia Riigikantselei (Cabinet Office), Juhtimispoliitika Uuringute Keskus, Rahvusvahelise Avaliku Halduse Instituudi juhataja; Soome Rahandusministeeriumi nõunik Heikki Joustie; rahandusminister Siim Kallas; Riigikantselei avaliku halduse büroo juhataja Väino Sarnet, Tallinna abilinnapea Liisa Pakosta, Sotsiaalministeeriumi kantsler Hannes Danilov, peaministri nõunik Linnar Viik, prantsusmaa suursaadik Jean-Jacques Subrenat jpt.

Pöördumise foorumist osavõtjatele edastab Ameerika Ühendriikides visiidil viibiv peaminister Mart Laar. Foorumi esimest päeva juhib riigisekretär Aino Lepik, teise päeva juht on Riigikantselei peadirektor Tiit Laja.

Tänase seisuga on foorumile registreerunud pea 400 osavõtjat. Riigiametnike foorum on jälgitav reaalajas Interneti vahendusel aadressil http://www.eipa.ttu.ee/foorum/ , samal leheküljel saab tutvuda foorumi täpse päevakava ning osavõtjatega.

Info konverentsi ajal: Jaanus Rankla, 051 01829.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832
051 018 29