Riigiametnike foorumil selgub riigiasutuste koostööprojekt 2002

13.08.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas 13. augustil 2002. a. Läheneb konkursile “Riigiasutuste koostööprojekt 2002” materjalide esitamise tähtaeg. Eesmärgiga aidata kaasa riigiasutuste vahelise koostöö ja horisontaalse koordinatsiooni tõhustamisele, väärtustada informatsiooni liikumist ja kogemuste vahetust ning asutusevahelist koostööd kuulutas Riigikantselei välja konkursi “Riigiasutuste koostööprojekt 2002”. Projektide hindamiseks moodustab riigisekretär erinevate riigiasutuste, era- ja kolmanda sektori ning ajakirjanduse esindajatest koosneva komisjoni. Võitjad tehakse teatavaks 3.-4. oktoobril 2002 Tartus toimuval riigiametnike foorumil (kava lisatud, http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=386). Käesoleval aastal on konkursile on oodatud kõik koostööprojektid, milles osales vähemalt kaks riigiasutust ning mis viidi läbi või millega alustati perioodil september 2001- september 2002. Projekti võivad olla kaasatud ka kohaliku omavalitsuse asutused ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonid. Projekti võib konkursile esitada projektis osalenud riigiasutus.Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonide koostöös on viimastel aastatel läbi viidud mitmeid edukaid projekte, millest saadud kogemused on kasulikud ja huvipakkuvad nii teistele asutustele kui avalikkusele. Eelmisel aastal korraldatud analoogilisele konkursile laekus 28 projekti, millega saate tutvuda aadressil http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=1559.

Ettepanekuid konkursil osalemiseks koos projekti lühikirjeldusega ootame kuni 6. septembrini 2002 nii elektroonilisel kujul (e-post: kaido.paabusk@rk.ee ) kui paberkandjal aadressil Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 TALLINN. Täiendavat informatsiooni ja konkursil osalemise vormi saab Riigikantselei koduleheküljelt aadressil: http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=1461 ning avaliku teenistuse ja personaliosakonnast telefonil 693 5921 või 693 5820.

Ootame Teie aktiivset osalemist nii käesoleva info vahendamisel oma asutuses või valitsemisalas tegutsevatele töörühmadele ja projektgruppidele kui esiletõstmist väärivate projektide esitamisel.

Käesoleva aasta riigiametnike foorumil arutleme Eesti avaliku teenistuse arengusuundade üle. Ootustest avalikule teenistusele räägivad peaminister Siim Kallas, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmed. Teises paneelis tutvustavad erinevate elualade esindajad oma avaliku teenistuse tulevikuvisiooni. Foorumi teisel päeval arutlevad era- ja avaliku sektori tippjuhid avaliku teenistuse juhtimisprobleemide üle, foorumil osalevad väliseksperdid Suurbritannia ja Rootsi avalikust teenistusest. Täpsema info foorumi kohta ja kutsed saadame välja septembrikuus.


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832
jaanus.rankla@riik.ee