Riigihange Ametlike Teadaannete trükkimiseks

15.09.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 15. septembril 2000. a. Riigikantselei kuulutas vastavalt Riigi Teataja Seadusele välja riigihanke ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded trükkimiseks. Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatakse teadaanded, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest, Vabariigi Valitsuse määrusest või ministri määrusest, kuid mida ei avaldata Riigi Teatajas.

Hanke objektiks on ametlik väljaanne Ametlikud Teadaanded, mida avaldatakse ühe ajalehe mitteperioodilise lisana. Pakkumise koostamisel peab pakkuja lähtuma sellest, et Ametlikud Teadaanded oleksid võimalikult lihtsalt kättesaadavad. Pakkumiste esitamise tähtaeg 2. oktoober 2000. a., riigihanke kuulutus ilmus Riigihangete Bülletäänis nr 24/2000, riigihanke kood on 1412/2000.

Pakkuja peab tagama Ametlike Teadaannete avaldamise vähemalt kaks korda nädalas, soovitavalt kindlal nädalapäeval. Teadaanne saadetakse avaldamiseks väljaandjale selle esitaja poolt elektrooniliselt väljaandja poolt nõutavas formaadis, samuti paberkandjal. Ametlik teadaanne tuleb avaldada vastavas rubriigis varustatuna teate sisu iseloomustava logoga, näiteks "Äriregister", "Kinnistamisteated", "Enampakkumine", "Pankrot", “Kohtukutsed” jms.

Pakkumises tuleb ära näidata kasutatav tark- ja riistvara ning organisatsioonilised abinõud Ametlike Teadaannete tasuta elektroonilisel kujul väljaandmiseks Internetis ning elektroonilises väljaandes avaldatavate teadaannete autentsuse tagamine paberväljaandes ilmuvate teadaannetega. Pakkumises tuleb ära näidata paberkandjal ajalehe keskmine trükiarv 2000. aastal jaanuarist juunini kuude lõikes (tellimuste ja üksikmüügi hulk) ning ajalehe Interneti väljaande, ajalehe on-line versiooni külastuste ja WAP-teenuse kasutajate arv 2000. aastal kuude lõikes.

Ametlikud Teadaanded lisatakse ajalehe tellijatele, kes seda soovivad. Tellitud ajalehele lisatud Ametlike Teadaannete eest ei ole lisatasu võtmine lubatud. Üksikmüüki pandavale ajalehenumbrile lisatud Ametlike Teadaannete eest ei ole lisatasu võtmine lubatud.

Pakkumise kutse dokumente väljastatakse Riigi Teataja Kirjastuses, Lossi plats 1a, Tallinn 15. - 22. septembrini 2000 tööpäevadel kella 10.00 - 12.00.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832