Riigikantselei aitab muuta MKMi asjaajamise paberivabaks

27.01.2005 | 11:07

Uudis
    • Jaga

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium algatas koostöös Riigikantseleiga elektroonilise dokumendihalduse arendamise projekti, millega muudetakse ministeeriumi ja tema valitsemisala asjaajamine paberivabaks.

Projekti käigus vaadatakse põhjalikult läbi asutuste tööprotsessid ning nendega seonduv dokumendihaldus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile loodav paberivaba asjaajamise mudel saab tulevikus eeskujuks teistele ministeeriumidele ja nende valitsemisala asutustele digitaalse dokumendihalduse juurutamisel.

Hangitakse rahvusvahelisi standardeid järgiv dokumendihalduse tarkvara, mis hõlbustab digitaaldokumentide loomist, elektroonilist menetlemist ja arhiveerimist.

“Paberivaba asjaajamise rakendamisega loome eeldused, et meie kodanikele vajalikud teenused on kättesaadavad interneti vahendusel kõikjalt maailmas. Projekti laiema eesmärgina soovime muuta kogu avaliku sektori paberivabaks ning ühildada ametkondade dokumendihaldus kõigi tänaseks juba loodud või arendamisel olevate andmekogudega. Kokkuvõttes muudab see riigi toimimise avatumaks ja efektiivsemaks,” sõnas Reet Oorn, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse analüütik.

Projekti läbiviijaks on Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, kaasates koostööpartneritena Riigikantselei kui avaliku sektori dokumendihalduse arengut kavandava ja koordineeriva institutsiooni. Samuti on kaasatud Rahvusarhiiv ning teiste ministeeriumide esindajad.

Lisainformatsioon:
Reet Oorn
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Tel: 693 8266
Mob: 513 8868

Kädi Riismaa
Riigikantselei dokumendihalduse osakond
Telefon 693 5593
mob: 50 40 810

Lugupidamisega,
Inga Jagomäe
Avalike suhete osakonna juhataja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tel: 6256 430
mob: 52 81467
e-post: inga.jagomae@mkm.ee