Riigikantselei alustas tulemuspalga maksmist

02.03.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 2. märtsil 2001. a. Riigikantselei alustab alates märtsist ametnikele ning abiteenistujatele tulemuspalga maksmist. Tulemuspalga rakendamise eesmärk on suurendada tasustamissüsteemi paindlikust, lisada juurde võimalusi teenistujate motiveerimiseks ning luua võimalus iga teenistuja individuaalse tööpanuse hindamiseks ning sellel vastava töötasu maksmiseks.

Tulemuspalga arvestamise süsteem töötati välja kolme kuu jooksul koostöös konsultatsioonifirmaga Fontes. Töö käigus kaardistati tööperekonnad, tööjõuturul analüüsiti erinevates sektorites analoogsetel ametikohtadel rakendatavaid tasustamismudeleid. Riigikantseleis analüüsiti erinevate teenistujagruppide tähtsust ja osakaalu tööpanusesse ning töötati välja Riigikantselei optimaalne tasustamismudel. 

Väljapaistva töö korral põhipalgale lisanduv tulemuspalk koosneb neljast komponendist. Lisaks ametipalgale võib maksta  kvaliteeditasu, tulemustasu, erakorralist tulemustasu või aastatasu, abiteenistujatele kvaliteeditasu ja tulemustasu ei rakendata.

Kvaliteeditasu
makstakse ametnikule igakuiselt ainult tingimusel, et tema teenistusülesanded on eeskujulukult, tähtaegselt ja kvaliteetselt täidetud ning teenistuja kasutab tööaega otstarbekalt.

Tulemustasu
makstakse ametnikule nendel ametikohtadel, mille töö mõõtmine on võimalik projekti või projekti etapi tulemuse hindamise teel või teenistuja poolt tehtud ja Riigikantseleis, haldusalas või kogu avalikus teenistuses rakendatud arendusettepanekute eest, tähtsate või erakorraliste projektide ja ülesannete eduka täitmise ning põhiülesandevälise projekti eduka lõpetamise eest.

Tulemuspalk kehtestatakse vastavalt Avaliku teenistuse seadusele ning Vabariigi Valitsuse määrusele nr 8 Riigiteenistujate töötasustamine 2001. aastal (RT I 2001, 7, 24)

Lähemalt:
Tiit Laja, Riigikantselei peadirektor, tel 693 5736
Tõnis Arro, Fontes Grupp, juhatuse esimees, tel 6277 077
Viire Rannasoo, Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna juhataja, tel 693 5820.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832