Riigikantselei asutab stipendiumi Eesti riigijuhtide tegevuse ja elulugude uurimiseks

23.02.2007 | 12:13

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
23. veebruar 2007

Vabariigi aastapäeva puhul kuulutab Riigikantselei välja stipendiumikonkursi eestikeelse uurimistöö eest Eesti riigijuhtide tegevuse uurimise toetamiseks ja nende tervikbiograafiate koostamiseks.

Stipendiumi “Eesti riigijuhid 1918–1940/1944” eesmärk on meeles pidada Eesti riigi rajajaid, väärtustada meie riikluse ajalugu ning kaasa aidata selle uurimisele.

Iga aasta võidupühaks, 23. juuniks antakse välja kuni kolm stipendiumi eestikeelse uurimistöö eest Eesti riigivanemate ja peaministrite aastatel 1918–1940/1944 (Friedrich Akel, Ado Birk, Kaarel Einbund (Eenpalu), Jüri Jaakson, Juhan Kukk, Ants Piip, Konstantin Päts, August Rei, Otto Strandman, Jaan Teemant, Otto Tief, Jaan Tõnisson, Jüri Uluots) tegevuse uurimise toetamiseks.

2007. aastal on stipendiumi suurus 100 000 krooni.

Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikantseleile 1. maiks esitada avaldus, elulookirjeldus isiku- ja kontaktandmetega, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri ning lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga.

Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustab riigiarhivaar teadusekspertidest koosneva stipendiumikomisjoni.

Stipendiumi statuut on avaldatud veebis http://www.valitsus.ee/riigijuhid ja www.ra.ee.

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee