Riigikantselei avab neljanda tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton

05.11.2015 | 09:45

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus avab neljandat korda järelkasvuprogrammi Newton, mille eesmärk on leida täna avalikus sektoris töötavate inimeste seast potentsiaalseid tulevasi tippjuhte, motiveerida programmis osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Kui seni on Newton programmi sihtrühmaks olnud ministeeriumides, ametites või inspektsioonides töötavad keskastmejuhid ning tippspetsialistid, kellel on sobivad eeldused ja motivatsioon töötada  tippjuhina Eesti avalikus teenistuses, siis seekord on sihtrühma laiendatud: kandideerida saavad ka muudes valitsusasutustes, valitsusasutuste hallatavates asutustes, põhiseaduslikes institutsioonides ning neid teenindavates asutustes, riigiosalusega sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes töötavad keskastmejuhid, regioonijuhid ja peadirektorite asetäitjad.

„Paljud tänased tippjuhid on välja kasvanud avaliku teenistuse seest, olles eelnevalt töötanud keskastmejuhi või tippspetsialistina,“ ütles tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn. „Meil on oluline potentsiaalsed tippjuhid varakult üles leida, sest nende senine töökogemus toob küll kaasa väga head valdkondlikud teadmised, kuid ei pruugi kindlustada tippjuhi rollis vajalikke juhtimisalaseid kompetentse,“ lisas ta.

Kandideerida saab 29. novembrini ning kandidaatide hulgast valitakse välja kuni 20 osalejat.

Programm algab 2016. aasta jaanuaris ja kestab aasta. Programm viiakse läbi koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Eesti Disainikeskusega ning seda finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem, ning viiakse läbi neljandat korda.  Programmi on edukalt lõpetanud 67 potentsiaalset tulevast tippjuhti, kellest ligikaudu 65 protsenti on teinud programmi lõppedes läbi positiivse karjäärimuutuse, nendest kuus  on saanud tippjuhiks ja seitse töötab mõnes EL institutsioonis või rahvusvahelises organisatsioonis.

Avaliku teenistuse tippjuhte – kantslereid ning ametite ja inspektsioonide peadirektoreid – on Eestis kokku 96. Avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisega on Riigikantseleis tegeldud 2005. aastast.

Lähemalt programmist: www.riigikantselei.ee/newton

Lisainfo: Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, tel 693 5452, eve.limbach-pirn@riigikantselei.ee