Riigikantselei avab tippjuhtide järelkasvu arenguprogrammi

29.09.2010 | 16:40

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus avab teistkordselt tippjuhtide järelkasvu arenguprogrammi Newton.

Programm on loodud, et tagada avaliku teenistuse tippjuhtidele kompetentne ja motiveeritud järelkasv. Vajadus selle järele on suur, sest konkurssidel tippjuhi ametikohtadele on kandidaate sageli vähe ning nende kompetentsid ebaühtlased.

Programmi eesmärgiks on süsteemselt arendada juhieeldustega avalike teenistujate kompetentse, valmistades seeläbi ette potentsiaalseid tulevasi avaliku teenistuse tippjuhte ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Paljud tänased tippjuhid on välja kasvanud avaliku teenistuse seest, olles eelnevalt töötanud keskastmejuhi või tippspetsialistina. Selline töökogemus toob küll kaasa väga head valdkondlikud teadmised, kuid ei pruugi kindlustada tippjuhi rollis vajalikke juhtimisalaseid kompetentse.

Tippjuhtide järelkasvuprogrammi oodatakse kandideerima juhieelduste ja -motivatsiooniga ametnikke ministeeriumidest, ametitest ja inspektsioonidest. Osalejate eelvalik toimub ministeeriumides, kes esitavad kandidaadid lõpliku valiku tegemiseks Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskusele. Seekordne arenguprogramm viiakse läbi koostöös ATAKiga (Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus). Programmi finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Riigikantselei eelarvest.

Programmi aluseks on Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide uuendatud kompetentsimudel. Newton´i programm sai nime kiirenduse valemi leiutanud teadlase Isaac Newtoni järgi.

Tippjuhtide arendamisega tegeletakse Eestis 2005.aastast Riigikantselei eestvedamisel. Erinevate arendustegevustega toetatakse riigi strateegiliste eesmärkide saavutamist.

 

Kristiina Tiimus

Riigikantselei

693 5605

kristiina.tiimus@riigikantselei.ee