Riigikantselei avaldab iga-aastase ülevaate Eesti ametnikkonnast

18.06.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 18. juunil 2002. a. Kolmapäeval, 19. juunil kell 15 esitletakse Stenbocki majas koguteost Avaliku teenistuse aastaraamat 2001. Riigikantselei poolt kolmandat aastat väljaantav koguteos annab ülevaate ametnikkonnas viimase aasta jooksul toimunud muudatustest ning sisaldab hulgaliselt arvandmeid ametnikkonna kohta. Esmakordselt on aastaraamatus kajastatud ka palgastatistika: ülevaade 1999. ja 2000. aasta keskmisest palgast valitsusasutustes ja põhiseaduslikes institutsioonides. Lisaks leiavad aastaraamatus käsitlemist avaliku teenituse seaduse uus eelnõu, tulemusjuhtimise rakendamine ning avaliku teenistuse palgakorralduse reform jm. Riigikontrolör Juhan Parts arutleb avalikust teenistusest riigihalduse muutustes. Raamat annab ka ülevaate Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Haldusjuhtimise Instituudi ja Koolitusjuhtide Kogu tegevusest avaliku teenistuse arendamisel. Esitlusel kõnelevad riigisekretär Aino Lepik, Rahandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja asetäitja Juhani Lemmik ning Riigikantselei avaliku teenituse ja personaliosakonna juhataja asetäitja Kaido Paabusk.

“Avaliku teenistuse aastaraamatu 2001 eesmärk on sarnaselt eelmistele väljaannetele Eesti avaliku teenistuse ja selle arengute tutvustamist laiemale avalikkusele. Traditsiooniliselt kajastab aastaraamat olulisemaid ideid ja projekte, mida erinevad asutused on algatanud muutmaks meie avalikku teenistust efektiivsemaks ja kodanikusõbralikumaks. Lisaks kõigele sellele, millega lugeja on eelnevate aastaraamatute puhul jõudnud juba harjuda, on käesolevas väljaandes nii mõndagi uut. 2001. aasta olulisemate arengute ja arvandmete kajastamise kõrval tutvustatakse lugejale ka ideid avaliku teenistuse arendamiseks lähitulevikus” ütles riigisekretär Aino Lepik.

2001. aasta 31. detsembri seisuga oli Eesti avalikus teenistuses 20 166 ametnikku, mis on 306 vähem kui 2000. aasta lõpul. Aastaraamatu andmeil ei ole naiste ja meeste suhe ametnikkonnas muutunud – naisi 52% ja mehi 48%. Eesti ametnik on noor, 54 % ametnike vanus on alla 40 aasta. Ametnikkonnast moodustavad 42 % kõrgharidusega inimesed, lisaks on ligi 24 % ametnikke keskeriharidusega.

Avaliku teenituse aastaraamat 2001 on alates 19. juuni kl 13 kättesaadav Riigikantselei koduleheküljel aadressil http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=1338  

Lähemalt: Viire Rannasoo, avaliku teenistuse ja personaliosakonna juhataja, tel 693 5820, e-post: viire.rannasoo@rk.ee

Austatud ajakirjanikud! Ootame teid Avaliku teenistuse aastaraamatu 2001 esitlusele Riigikantseleisse, Stenbocki maja Riigivanemate saali 19. juunil kell 15.00 !

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832