Riigikantselei avas tarkade otsuste fondi

28.01.2008 | 11:53

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
28. jaanuar 2008

Riigikantselei avas täna tarkade otsuste fondi esimese taotlusvooru. Fondist toetatakse asutuste juhtimisvõimekuse suurendamist, riiklike mõjuanalüüside korraldamist ning noorteadlaste uurimistööd riigile olulistes valdkondades.

Tarkade otsuste fondist saavad toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksuste liidud, vabaühenduste esindusorganisatsioonid, ettevõtjate ühendused, ametiühingud ning ministeeriumid ja teised valitsusasutused.

Lisaks avaneb täna ka organisatsiooni arendamise ja sta¸eerimisprogramm, mille raames saavad valitsusasutused ning kohaliku omavalitsuse üksused ja liidud taotleda toetust juhtimis- ja koostöövõimekuse suurendamiseks ning ametnike ja ühenduste ameti- ja erialase võimekuse tõstmiseks.

Taotlusi saab esitada 14. märtsini. Täpsem teave toetuste kohta on avaldatud veebilehel www.avalikteenistus.ee/haldusmeede.

Valitsus otsustas 17. jaanuaril asutada tarkade otsuste fondi, eesmärgiga suurendada riigijuhtimise teadmispõhisust ning parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Kuni 2013. aastani on Euroopa Sotsiaalfondist kavandatud eraldada kokku ligi 70 miljonit krooni Eesti avaliku sektori analüüsi- ja kaasamisvõimekuse tõstmiseks, laialdasemate uuringute korraldamiseks riigile olulistes valdkondades ning nende valdkondade uurimise juurde ka noorteadlaste toomiseks.

Toetust taotlevate projektide vajalikkust hakkavad valitsuse otsuse kohaselt hindama kaks ministeeriumidevahelist töörühma: Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava elluviimise töörühm ning Eesti säästva arengu strateegia “Säästev Eesti 21” arengukava täiendamise ja elluviimise koordineerimise töörühm. Erapooletuse tagamiseks osalevad hindamisel vähemalt kolme valitsusvälise organisatsiooni esindajad, kelle nimetamise otsustab siseministeeriumi juures kogunev valitsuse ja kodanikuühenduste esindajate ühiskomisjon.

Lisainfo:
Urmo Merila, Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna struktuuritoetuse talituse juhataja, tel. 693 5467 urmo.merila@riigikantselei.ee